Democracy & Justice

Miks ühingud sinu tervise jaoks head on

Ühingute kaudu koostööd tehes saame tagada, et meie valitsused püsivad pandeemiat läbides õigel kursil.

by Jascha Galaski

Me kõik tahame, et meie valitsused läbiksid pandeemia püsides õigel kursil, mis hoolitseb selle eest, et me kõik saame vajalikku abi. Olgu sees siis tehes kindlaks, et arstidel ja õdedel on õige kaitsevarustus või andes miinimumsissetuleku inimestele, kes on kaotanud oma töö.

Eeldame, et me poliitikud hangivad parima võimaliku nõu teadlastelt ning teistel ekspertidelt. Ja me teame, et valitsused räägivad ettevõtetega nende muredest. Kuid kuidas saame kindlaks teha, et poliitikud kuulavad meid – avalikkust? Vajame viisi, kuidas öelda oma juhtidele, mille üle muretseme, et nad teeksid otsuseid, mis meile kõigile kasuks tulevad.

Muidugi võid oma parlamendiliikmele kirjutada. Kuid kes pöörab tähelepanu mõnele üksikule eraldatud häälele? Sellepärast on meil õigus ühinguid luua ja nende kaudu tööd teha. See võimaldab murelikel kodanikel koostööd teha ja organiseeruda, et üldsus saaks nende häältega ühineda ja end kuuldavaks teha. Ühendused panevad demokraatia korralikult toimima, võimaldades meil rääkida oma esindajatega valimiste vahelisel ajal, kui nad on võimul ja teevad otsuseid, mis meid mõjutavad. On palju näiteid sellest, kuidas kasutame ühinguid, et suunata valitsusi õigete otsuste poole. Siin on mõned.

Tervishoid

Me kõik tahame terved olla. See annab meile sõltumatuse teha seda, mida tahame, näiteks veeta väärtuslikku aega oma lähedastega ja teenida elatist oma perede ülalpidamiseks. Sellepärast on olemas inimõigus tervishoiule. Kuid viimastel aastatel on enamik Euroopa valitsusi kärpinud ressursse, mida meie arstid ja õed vajavad. On tõsi, et igal tervishoiusüsteemil oleks raske pandeemiaga toime tulla. Kuid meie tervishoiusüsteeme nõrgemaks muutes on meie valitsused inimeste eest hoolitsemise nüüd koroonaviiruse ajal palju raskemaks muutnud.

Arstid ja õed terves Euroopas on teinud koostööd neid esindavate ühingutekaudu, et õhutada valitsusi rohkem avalikku raha investeerima kaitsevahenditesse, töötajatesse ja ravimitesse. Kuigi see on kaua aega võtnud, on mitmed valitsused hakanud seda kuulda võtma ja tunduvad nüüd üritavat õigesti käituda.

Rahaline toetus

Me kõik tahaksime teada, et ajutiselt rasketel aegadel, kui jääme haigeks või kaotame töö, saame loota elementaarsele elatustasemele. See on üks põhjustest, miks kõik makse ja sotsiaalkindlustusmakseid maksavad. Ja sellepärast on meil olemas inimõigus sotsiaalkindlustusele.

Saksamaal algatas üks inimene petitsiooni, mis palub valitsusel kodanikupalka juurutada. Sellele petitsioonile on alla kirjutanud juba peaaegu pool miljonit inimest. Poliitikud arutavad mitmes riigis seda mõtet tõsiselt ja seda hakatakse peagi Hispaanias kehtestama.

Kui kirjutame alla petitsioonile, on see üks lihtne viis ühendada oma hääled ja näidata poliitikutele, et oleme millegi pärast mures. See petitsioon, nagu ka paljud teised, on saanud võimalikuks tänu ühendusele, mille nimi on Change.org. On palju teisi ühendusi, mis annavad inimestele üle kogu maailma sarnaseid vahendeid, millega oma valitsustele öelda, mida neist tahetakse.

Meie vabadused

Me kõik naudime oma vabadusi. Näiteks tahavad kõik olla vabad lugema ja arutama uudiseid, vahetama isiklikke lugusid või ringi liikuma, teades, et teised meid ei jälgi. Sellepärast on meil õigus privaatsusele. Sellepärast, et see annab meile vabaduse mõelda, rääkida, ideid jagada ja elada oma elu vabana teiste inimeste poolsest hukkamõistust. Tänapäeval kasutame internetti peaaegu kõigeks ja kanname oma mobiiltelefone igal pool kaasas. See tähendab, et jätame kõigest, mida teeme, internetti jälje.

Paljud valitsused tahavad võtta selle isikliku teabe ja kasutada seda selleks, et jälgida kes on nakatunud, kus nad on viibinud, ja kas inimesed püsivad kodus. Enamik meist paneks rõõmsalt oma vabadused pausile, kui see aitab viiruse levimist peatada. Me kõik tahame üksteise eest hoolitseda.

Aga kuidas saame kindlaks teha, et valitsused kasutavad seda teavet vaid koroonaviiruse vastu võitlemiseks? Ja et see kustutatakse lühikese aja pärast, ning et seda ei koguta enam peale pandeemia lõppu? Mitmed valitsused ei loo meie privaatsuse kaitseks kaitsemeetmeid. Nad lasevad vaid telefonioperaatoritel kogu meie isikliku teabe üle anda.

Ühendused, mis seisavad õiguste ja demokraatia eest, üritavad tagada seda, et valitsused aktsepteerivad piiranguid sellele, kui palju isiklikku teavet nad võivad meie kohta koguda. Kui meie poliitikud ei kuula, on ühendustel võimalik kohtu poole pöörduda. Sel viisil saavad nad kohtunikult paluda, et nad peataksid võimudepoolse privaatsuse rikkumise selles ulatuses, milles see ületab viiruse leviku peatamiseks vajaliku.

Terve demokraatia on hea sinu tervisele

Ühingud aitavad demokraatial korralikult toimida, luues silla avalikkuse ja poliitikute vahele. Meie esindajad teevad suurema tõenäosusega otsuseid, mis on meie kõigi jaoks kõige paremad, kui saame neile öelda, mis meil meeles mõlgub. Ühingud aitavad meie kogukondadel terve ja edukana püsida, sest need hoiavad meie demokraatiaid terve ja edukana.

health care , freedom of association , freedom of assembly