Tech & Rights

ELi käsutuses on mitmeid vahendeid õiguste ja demokraatia edendamiseks – Libertiese aruanne

Euroopa Komisjon valmistab ette oma esmakordset aruannet ELi valitsuste õigustega arvestamise kohta. Meie liikmete abiga on Liberties saatnud oma hinnangu, koos lahendustega, selle kohta, mida EL saab ära teha, et meie põhiväärtusi paremini kaitsta.

by Linda Ravo

EL on juba arvesse võtnud mõned meie soovitustestselle kohta, mida ta saaks teha, et meie õigusi paremini kaitsta ja meie demokraatiaid heas seisus hoida. Näiteks, uus fond õiguste ja demokraatiarühmade jaoks ning võimalus lõpetada ELi poolne autoritaarsete valitsuste rahastamine. Euroopa Komisjoni uus aastaaruanne on järgmine meie ideedest. Selline iga-aastane kontroll ELi valitsuste üle võib aidata saada teada ELi riikides tekkivatest probleemidest. See võib võimaldada ELil sekkuda varajases staadiumis, enne kui ohte demokraatiale on juba raske tagasi pöörata, näiteks nagu Ungaris ja Poolas.

Komisjon kavatseb oma aruande avaldada septembris. Praegu kogub ta veel olukorra kohta teavet. Ja Liberties on saatnud enda aruande koos mõnedelt meie liikmetelt pärineva teabega.

Meie aruanne hõlmab 8 ELi riiki: Bulgaariat, Horvaatiat, Ungarit, Itaaliat, Madalmaasid, Poolat, Rumeeniat ja Hispaaniat. See näitab, et oht demokraatiale ja õigustele ELis ei ole probleemiks vaid riikides, mida valitsevad autoritaarse lähenemisviisiga valitsused, nagu Poolas ja Ungaris. Kuigi olukord nendes riikides on palju tõsisem, näeme sarnaseid suundumusi ka mujal ELis. Siin on meie neli peamist muret:

  • Kohtud ei ole piisavalt sõltumatud ja tõhusad. See on suureks probleemiks: kui elus lähevad asjad viltu ja peame kohtusse pöörduma, ning me tahame võimalust esitada juhtunust oma versiooni ja lasta kellelgi erapooletul õiglane otsus langetada.
  • Korruptsioon valitsuses on mõnedes riikides endiselt väga levinud ning paljud valitsused ei ole tõhusad juhtumite paljastamises ja korrumpeerunud poliitikute üle kohtumõistmises. Kui valitsus on korrumpeerunud, tähendab see, et poliitikud teevad otsuseid, millega pannakse nende sõprade ja perekonna huvid meie omadest ettepoole.
  • Meedial ei ole võimalik korralikult oma tööd teha: mõnel juhul ei saa ajakirjanikud vabalt raporteerida, sest valitsused kontrollivad avalik-õiguslikku ringhäälingut. Teistel juhtudel kardavad ajakirjanikud oma uurimusi avaldada, sest nad kardavad kohtuasju või rünnakuid. Mõnikord ei ole sõltumatul meedial lihtsalt ajakirjanikele maksmiseks raha. Kui tahame heas seisus demokraatiat, vajame vaba ja sõltumatut meediat, et saaksime jälgida, mida meie valitsused teevad.
  • Mitmed valitsused teevad raskemaks selle, et inimesed saaksid koostööd teha ühendusi luues või rahumeelseid proteste korraldades. See tähendab, et meil on raskem organiseeruda, et rääkida ühe häälega ja panna meie esindajaid meie arvamustele tähelepanu pöörama.

Liberties on andnud ELi juhtidele nende probleemide lahendamiseks mitmeid ettepanekuid. Näiteks:

  • EL võiks sagedamini riike kohtusse kaevata, kui need rikuvad ELi seadusi, mis aitavad kaitsta sõltumatut meediat või peatada korruptsiooni. Hetkel ei algata Euroopa Komisjon alati neid juhtumeid, kuigi tal on selleks volitus.
  • EU võiks rohkem poliitiliselt survestada neid valitsusi, mis meelega demokraatiat ja õigusi ründavad. Näiteks võiks Euroopa Komisjon kaasata aruandes soovitusi igale valitsusele. See teeks selgeks, mida igalt riigilt oodatakse probleemide lahendamisel, mida Komisjon on märganud. Sellegipoolest ei kavatse komisjon soovitusi kaasata.
  • EL võiks tagada selle, et organisatsioonidel, mis aitavad demokraatial korralikult toimida, oleks piisavalt raha. Näiteks sõltumatutel ajakirjanikel ning õiguste ja demokraatia gruppidel. Neil on oluline osa selles, et avalikkusele tagatakse informeeritud arutelu selle üle, mida valitsus teeb, nad aitavad avalikkusel rääkida poliitikuga oma muredest, ning viivad asju kohtusse, kui valitsused seadusi eiravad.

Laadi täielik aruanne alla siit.

EU funding , õigusriik , demokraatia