Tech & Rights

EL peab meie põhiväärtusi paremini kaitsma – kuidas seda teha

Demokraatiat ja õigusi rünnatakse endiselt. Seega pakub Liberties EL-i juhtidele uusi ideid, kuidas nad meie põhiväärtusi paremini kaitsta saaksid.

by Israel Butler

Kui oled tähelepanelik olnud, oled märganud, et mitmed valitsused jätkavad meie põhiväärtuste ohustamist. Me ei räägi siin üksikjuhtumitest. Pigem peame silmas seda, kui valitsused püüavad lammutada kogu meid kaitsvat süsteemi. Näiteks üritavad kohtuid üle võtta, sekkuvad valimissüsteemi, kaaperdavad vaenuga immutatud propaganda levitamiseks meedia ja peatavad meid kaitsvaid õiguste organisatsioone.

Liberties on just avaldanud artikli, mis teeb EL-ile ettepanekuid selle kohta, kuidas avalikkust paremini autoritaarsete plaanidega valitsuste eest kaitsta. Tegime muuhulgas järgmisi ettepanekuid:

  • EL peaks hakkama regulaarselt jälgima, mida iga valitsus teeb demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste rakendamiseks. See protsess peaks toimuma ühe või kahe aasta tagant, et tabada ja lahendada probleeme enne, kui need muutuvad tõsiseks või laialdaseks. Sellega kaasneks sõltumatu aruanne iga riigi kohta, mida arutatakse riikide valitsuste ja parlamentidega. Arutluse lõpus tuleks igale riigile anda soovitusi, kuidas parendusi teha.
  • EL peaks tagama rahastuse õiguste ja demokraatia organisatsioonidele. Need organisatsioonid peaksid seda raha kasutama harimaks avalikkust oma õigustest ja sellest, kuidas neid kasutada, et jälgida, kas valitsused peavad kinni oma seaduslikest kohustustest ja pöörduma probleemide korral kohtu poole.
  • EL peaks parendama juba olemasolevaid meetmeid, et avaldada poliitilist ja õiguslikku survet valitsutele, mis lammutavad reegleid ja ründavad institutsioone, mis aitavad kaitsta õigusi ja demokraatiat, nagu näiteks sõltumatuid kohtuid ja meediat. Kõik EL-i osad võiksid parendusi sisse viia. Näiteks võiks Euroopa Parlament teha põhiväärtuste kaitse lihtsamaks, luues parteiüleseid organeid, mis võimaldaksid erinevatest fraktsioonidest pärit Euroopa Parlamendi liikmetel tõhusamalt koostööd teha.

Hiljem sel kuul avaldab Euroopa Komisjon soovitused selle kohta, mida EL võiks põhiväärtuste kaitseks enam teha. Hiljuti avaldas komisjon artikli (Komisjoni teatis „Õigusriigi jätkuv tugevdamine liidus“), milles sätestatakse, kus võiks asju parendada ja küsitakse ekspertidelt soovitusi. Liberties’e uus artikkel on vastus komisjoni palvele oma arvamust avaldada.

Laadi kogu artikkel alla siin.

demokraatia , meedia , õigusriik