Tech & Rights

Kas COVID-19 kontaktijälgimise rakendused austavad inimõigusi?

COVID-19 kontaktijälgimise rakendused lubavad rahvatervist kaitsta, aga kas nad suudavad seda? Ja mis on selle hind meie privaatsusele ning teistele õigustele?

by LibertiesEU