Orbani visiit: Horvaatia peaministrit kutsutakse üles tagasi lükkama Ungari mitte-liberaalset poliitikat

Kuigi Horvaatia Demokraatliku Liidu Euroopa Parlamendi liikmed toetasid hiljuti Viktor Orbanit Euroopa Parlamendis, peaks peaminister Plenković Orbani külaskäigu ajal Zagrebisse hukka mõistma inimõiguste rikkumised Ungaris.

Ungari peaminister Viktor Orban külastab Zagrebi osana Central European Initiative koosolekust. Orban on autokraatlike kalduvustega populist, kelle eesmärgiks on luua rahvuslike huvide ja kristlike väärtuste kaitsmise ettekäändel mitteliberaalne demokraatia. Selles süsteemis saavad Orban ja tema oligarhid jätkata avalike hüvede kuritarvitamistest kasumi teenimist korrumpeerunud tavade ja puutumatuse abil.

Orbani valitsus eemaldab süstemaatiliselt vabadusi

Horvaatial on kohustus nõuda üldtunnustatud inimõiguste standardite järgimist, mis on lõppkokkuvõttes üks välispoliitika eesmärke. ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena on Horvaatia kohustatud Ungarit hoiatama selle mitteliberaalse poliitika põhjustatud kahju eest. Samuti peaks see rõhutama seisukohta, et Ungari riigi huvides on toetada demokraatlikke arenguid ja inimõiguste austamist kõikides Kesk- ja Ida-Euroopa riikides.

Peaminister Orban ja tema Fideszi partei on kehtestanud rea poliitikaid, mis õõnestavad süstemaatiliselt Ungari riigi ja ühiskonna demokraatlikke aluseid ning on muutnud selle riigi mitteliberaalseks demokraatiaks. Orbani valitsus on alustanud Ungari kohtusüsteemilt iseseisvuse äravõtmist, rünnanud iseseisvat ajakirjandust ja meediat ning kriminaliseerinud ja ahistanud kodutuid inimesi Ungaris ning kohelnud pagulasi ja varjupaigataotlejaid ebainimlikul ja ebaseaduslikul viisil.

Orbani vabaduste erosioonil on olnud murettekitavaid tagajärgi

Orbani Ungaris hoiavad Fideszi „marionetid“ ja tema semudest koosnev võrgustik koos valitsuse rakenduspoliitikaga, mis on vastuolus Euroopa Liidu väärtustega – austus demokraatia vastu, õigusriik ja inimõigused – pantvangis demokraatlikke institutsioone. Orbani režiim vaigistab ka kõik kriitilised hääled riigis. Viimase paari kuu jooksul on Ungari valitsus aktiivselt tegelenud akadeemiliste vabaduste vähendamisega, seadnud õiguslikke piiranguid ja hirmutanud kriitilisi kodanikuühiskonna organisatsioone. Tulemus on murettekitav: kõikides ülikoolides on keelatud soouuringud, Kesk-Euroopa Ülikool on sunnitud Budapestist lahkuma ja kodanikuühiskonna organisatsioonid on avalikult kuulutatud välismaa palgasõduriteks ja seisavad nüüd silmitsi karmi maksukoormaga.


Plenković peaks mitteliberaalse mudeli tagasi lükkama

Nende poliitikate hukkamõistmine Euroopa Parlamendi poolt peaks olema Horvaatia valitsusele ja peaminister Plenkovićile piisav signaal, et Ungari mudelit ei saa järgida.

Need kahjulikud ja ohtlikud poliitikad tuleb vaidlustada ja avalikult hukka mõista, et takistada Ungarist ja Poolast pärit mitteliberaalsete ja demokraatiavastaste mudelite importimist, nagu me nägime 2016. aastal.