Meie tervis sõltub kõigi teiste tervisest, kaasaarvatud uustulnukate omast

Selleks, et pandeemia üle elada, peame me kõik saama vajalikku hoolt, ükskõik kus me elame. Kreeka valitsus on selle teinud võimatuks uustulnukate jaoks, keda nad laagrites hoiavad. Kuid see ei pea nii olema.

Pandeemia on selgeks teinud selle, et meie tervis sõltub kõigi teiste tervisest: inimese tervisest kõrvalmajas, teises linnas või riigis. Me kõik oleme omavahel seotud. Suudame viiruse leviku peatada ja üksteist hoida vaid siis, kui pakume hoolt ja toetust kõigile, ükskõik kus me elame.

See hõlmab inimesi, kes elavad üksteisele lähedal piiratud ruumides. Olgu see siis puuetega inimeste või vanemate inimeste hooldekodudes, kodutute varjupaikades, vanglates, haiglates või laagrites, kus hoitakse uustulnukaid ja varjupaika paluvaid inimesi.

Kõik teavad, et viiruse leviku peatamiseks peame hoidma füüsilist distantsi, pesema käsi ja end isoleerima, kui meil on sümptomid. Kui oled rahvarohkes ruumis, võib nende ettevaatusabinõude kasutusele võtmine keeruline olla. Seega tekitab see suurema ohu, et viirus võib levida. Kreeka valitsus on nende ettevaatusabinõude rakendamise teinud võimatuks tuhandetele inimestele, keda nad laagrites hoiavad.

Kreeka valitsus seab inimesed ohtu

Need on naised, mehed ja lapsed, kes on pidanud oma kodudest põgenema – sõja või nälja tõttu, või kuna nad on tagakiusatud oma valitsuste poolt. Uustulnukad tahavad seda, mida meiegi. Turvalist kohta, kus elada, tööd, millega oma perekonda ülal pidada ja kogukonda, millesse panustada. Pandeemia on järjekordseks meeldetuletuseks, et oleme kõik inimesed.

Kreeka valitsus hoiab Moria laagris enam kui 20 000 inimest. Kuid laager on mõeldud vaid 3000-le inimesele. Inimesed magavad telkides ja elavad kitsastes tingimustes. Inimesed ei saa hoida turvalist füüsilist distantsi üksteisest ning neil, kellel on viirus, ei ole ruumi, et end isoleerida. Pealegi ei ole valitsus võimaldanud laagris olevatele inimestele kätepesu võimalust. Iga 1300 inimese kohta on vaid üks kraan, ning seepi ei ole.

Kreeka valitsus suurendab ka tõenäosust, et inimesed, kes viirusesse jäävad, surevad. Teame, et tervel inimesel on tõenäosus viiruse tagajärjel surra palju väiksem. Kui paljudel laagri elanikel on selja taga pikk ja keeruline rännak. Kreeka võimud ei anna piisavalt toitu ja vett. Ja paljud inimesed on elanud nendes tingimustes kuid. Need tegurid tähendavad, et paljud inimesed on kehvas tervislikus seisundis. Sellele lisaks ei ole piisavalt arste, õdesid, ravimeid ega meditsiiniseadmeid.

See ei pea nii olema

Alates 2015. aastast on Kreeka valitsus saanud ELilt üle 2 miljardi euro, mis on mõeldud inimeste jaoks, kes on saabunud väljapoolt Euroopat turvalist elu otsima. Kreeka valitsus oleks võinud neid ressursse rohkem kasutada, et laagrites inimlikud elamistingimused tagada. See tähendaks piisavas koguses toitu ja vett, arste ja õdesid, ravimeid ja varustust.

Telkide kasutamise asemel võiks valitsus pakkuda majutust nelja seina vahel. Ja selle asemel, et sundida nii palju inimesi kitsastesse tingimustesse, võiks valitsus pakkuda rohkem ruumi. Need sammud võimaldaksid inimestel hoida füüsilist distantsi, aidata peatada viiruse levikut ja muuta vähemtõenäoliseks, et inimesed, kes nakatuvad, surevad. Kreeka valitsus on hakanud mõningaid neid samme kasutusele võtma peale ELilt lisaabi küsimist, kuid muutused toimuvad väga aeglaselt.

Sellele lisaks, et muuta laagreid elamiskõlbulikeks, peaksid võimud tagama, et inimesed ei jääks sinna nii kauaks lõksu. See on miski, millega teised Euroopa valitsused saaksid aidata. Näiteks, kutsudes uustulnukaid oma riiki uut elu alustama. Kahjuks keelduvad paljud Euroopa valitsused lubamast uustulnukatel Kreekast oma riiki kolida.

Peame üksteist igati aitama

Meie kõigi tervis sõltub kõigi teiste omast. Ei ole vahet, kus me elame, meie valitsused peaksid andma meile hoolt ja tuge, mida vajame, et pandeemia ajal tervetena püsida. See tähendab, et tagatud on see, et inimesed saavad elada korralikes majutuskohtades, et neil on korralik hügieen, varustus ja tervishoid. Kreeka valitsus peab selle tagama Moria sugustes laagrites ja teised Euroopa valitsused peaksid teda aitama.