Kõrgeima astme kohus tunnistab Sea-Watchi kapteni vahistamise õigusvastaseks

Itaalia kõrgeima astme kohus kinnitas eelmisel reedel, et Carola Rackete vahistamine juunis oli õigusvastane. Sarnaste vigade vältimiseks tulevikus peame reformima vananenud kaasaaitamise direktiivi.

Enamik meist nõustuks, et hädaliste aitamine on meie moraalne kohustus. Kui oleksime rongis ja meie kõrval istuval inimesel oleks ajurabandus, siis ilmselt annaksime parima, et teda abistada. Merepäästjad teevad sedasama. Nad lihtsalt teevad seda ennetavalt.

Nagu tuletõrjujadki, saavad nad hädakutsungi ja sekkuvad, et päästa inimesi, kelle elu on ohus. Kahjuks, erinevalt tuletõrjujatest, on neid süsteemselt oma töö pärast rünnatud.

Kõrgeima astme kohus tunnistab, et Carola Rackete vahistamine ei olnud õigustatud

2019. aasta juunis vahistati päästelaeva Sea-Watch 3 kapten ja kliimamuutuste aktivist Carola Rackete pärast 52 migrandi päästmist Liibüa rannikul.

Sea-Watch 3 meeskond otsis ohutut sadamat dokkimiseks, kuid Itaalia võimud keeldusid laeval sadamasse sisenemast.

Tingimuste halvenedes pardal otsustas Rackete lõpuks siseneda Itaalia vetesse ilma loata. Seejärel ta arreteeriti ja viidi pandi uurimise alla illegaalsele sisserändele kaasaaitamise pärast.

Ta vabastati neli päeva hiljem. Kohtunik pidas ta otsust õigustatuks, kuna ta tegutses inimelude päästmise nimel.

Eelmisel reedel tunnistas Itaalia kõrgeima astme kohus, et Racketet ei oleks pidanud vahistama.

Rackete tweetis. „See on oluline otsus kõigi peremääste aktivistide jaoks. „Kedagi ei tohiks kohtu alla anda hädasolijate abistamise eest. EL-i „solidaarsuskuridegude“ direktiiv vajab reformimist.“

EL-i direktiiv vajab reformimist

Kaasaaitamise direktiiv, millele Rackete viitab, sätestab, et igaüks, kes aitab kaasa ebaseaduslikule sisenemisele või transiidile, rikub seadust (klõpsa siia direktiivi vaatamiseks).

Probleem seisneb selles, et see ei erista humanitaarabi ja inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetamist. See ei välista sanktsioonide kehtestamist neile, kes tegutsevad ilma kasumimotiivideta.

Liberties on palunud Euroopa Komisjonil viia direktiiv kosskõlla ÜRO rändajate ebaseaduslikult üle piiri toimetamise protokolliga, mis selgelt sätestab, et kaasaaitamine on kuritega ainult siis, kui see on toime pandud vastutasuks „rahalisele või muule materiaalsele kasule“.

Teisisõnu, ÜRO ütleb, et kasusaamise element on vajalik smugeldamiseks kvalifitseerumise jaoks. Vastukaaluks on kaasaaitamise pakett ähmane ja avatud tõlgendustele.