HCLU läheb Ungari valitsusmeelse meediagigandi vastu kohtusse

HCLU pöördub sõnavabaduse nimel kohtusse peale seda, kui Ungari valitsus takistab riigi konkurentsiametil uurimist.

Plaan käivitada uus meediaimpeerium, mille nimi on Central European Press and Media Foundation (ungarikeelne lühend KESMA) tooks kaasa enneolematu meediaväljaannete koondumise Ungaris. Konkurentsiametil on takistatud uurimast ühinemist valitsuse dekreediga, milles on öeldud, et tehingul on „riiklik strateegiline tähtsus avalikkuse huvidele“. Kuna ühinemise põhiseaduspärasuse suhtes on suuri kahtlusi, on HCLU pöördunud kohtusse.

Ungari valitsus astub enneolematuid samme meediavõimu tugevdamiseks

28. novembril teatati KESMA ühinemisest konkurentsiametile, paljastades ammu kuulujutte tekitanud valitsusmeelse meediakonglomeraadi käivitamise.

Teadaande kohaselt on KESMA omandanud 100% Opus Pressi, Echo Hungária TV, Magyar Idők Publishing Company ja New Wave Media Group for Communication and Service Providing aktsiatest. Uurimisportaali Átlátszó analüüsi kohaselt on 476 meediaväljaannet selle tulemusena ühinenud, mis, nagu teates märgitud, teenis 2017. aastal umbes 60 miljardit Ungari forinti (190 miljonit eurot). Átlátszó infograafika illustreerib olukorda hästi.

Konkurentsiameti KESMA failis leiduvate andmete kohaselt algatas ühinemisamet konkurentsiõiguse menetluse, ja hiljem otsustas konkurentsinõukogu alustada konkursi kontrolli. 5. detsembril välja antud valitsuse dektreet 229/2018 blokeeris aga selle auditi, väites, et ühinemine on riikliku strateegilise tähtsusega ja et see on „avalikes huvides“. See ainuke seadusesäte anti ainsaks põhjuseks, miks ühinemist konkurentsiõiguse kohaselt ei uuritud.

Järgmisel päeval sulges konkurentsiamet menetluse, kuna tal puudus selles küsimuses pädevus.

Ühinemine muudab ausa konkurentsi võimatuks

Selle ühinemisega on mitmeid olulisi menetluslikke ja põhiseaduslikke probleeme. Valitsuse dekreet ja asjaolu, et konkurentsiametil takistati küsimuse uurimist, on samuti suureks probleemiks. Siin keskendume kahele neist probleemidest. Avaldame ka oma avalduse kohtule konkurentsiameti otsuse vastu.

KESMA loomisega tekkiv koondumine moonutab tõsiselt meediaturgu ja pluralismi. Sellistes tingimustes on õiglane majanduslik konkurents võimatu. Kreatív Online andmetel läheks rohkem kui pool trükiajakirjade tulust KESMA-le.

Enamik kohalikke ajalehti juba kuulub ettevõtjatele, kellel on valitsusega tugeved sidemed ja kes on tugevalt toetanud valitsevaid parteisid, muutes need sisuliselt propagandaväljunditeks.

Näiteks enne 2018. aasta üldisi valimisi avaldasid kõik need kohalikud ajalehed sama kaaneloo pildiga Viktor Orbánist ja pealkirjaga „Mõlemad hääled Fideszile!“. KESMA käivitamine tähendab, et veelgi rohkem kohalikke ajalehti läheb valitsuse mõju alla, sealhulgas Új Dunántúli Napló ja selle interneti-väljaanne, samuti bama.hu Baranya maakonnas, poliitiline nädalaleht Szabad Föld ja reklaamileht Szuperinfo, mil on kohalik Pécsi väljaanne.

Otsuse peab edasi kaebama KESMA konkurent

Vaid üks KESMA konkurentidest võib otsuse kohtus edasi kaevata. Meie klient, hageja kohtumenetluses, on Szabad Pécs, sõltumatu poliitiline uudiste sait Baranya maakonnnas ja Pécsis. Sait töötab reklaamituludest ja võib pärast ühinemist sattuda väga ebasoodsasse olukorda.

Me väidame ka, et nii valitsuse dekreet kui ka selle aluseks olev parlamendi seadus on põhiseadusega vastuolus. Seadus on põhiseadusevastane, sest selles ei täpsustata tingimusi, mille alusel võib teatud tehinguid konkurentsiõiguse kontrollist vabastada. Valitsuse dekreet on põhiseadusega vastuolus, sest see kuritarvitab seadust, kasutades ainult kahte põhjendust (avalik huvi). Samuti oleme palunud, et kohtunik pöörduks edasiseks läbivaatamiseks konstitutsioonikohtusse.

Ühinemine tuleks kas blokeerida või tuleks korraldada konkurentsiaudit

Me palusime konkurentsiameti otsuse kohtulikku järelevalvet. Palusime kohtul muuta konkurentsiameti otsust ja blokeerida ühinemine või kohustada konkurentsiametit teostama täielikku konkurentsiõiguse kontrolli.