Roheline tuli ebaseaduslikult antud Orbáni meediaimpeeriumile

Ungari konkurentsiameti ebaseaduslik otsus võimaldas luua Fideszi meediaimpeeriumi, teatas kohus.

Märkimismäärne osa Ungari valitsusmeelsest meediast pühiti 2018. aasta lõpus üheainsa päevaga Kesk-Euroopa Ajakirjanduse ja Meedia Sihtasutusse (ungarikeelse lühendiga KESMA). 2018. aasta 28. novembril pakuti 476 meediaväljaannet korraga, ilma igasuguse tasuta, nende omanike poolt (kes on kõik Fideszi-meelsed ärimehed) KESMA-le, mis oli loodud vaid mõni kuu varem.

Seega kuulub nüüd KESMA alla ainus riiklik kommertsraadiojaam Retro Radio, laia ulatusega uudisteportaal Origo, tasuta iga päev Budapestis jaotatav Lokál, ning kõik piirkondlikud ajalehed. Lisaks võttis sihtasutus kontrolli alla suure avaliku profiiliga raadio- ja telekanalid, samuti majandus, spordi, tabloidi- ja poliitilised ajalehed ning ajakirjad. Selle tulemusena on 40 protsenti Ungari meediaturu uudiste- ja avaliku elu segmendi käibest nüüd koondunud KESMA-sse, mille meediaväljaanded toimivad valitsuse propaganda väljunditena.

„Selline koondumise aste moonutab rängalt meediaturgu, õõnestab ajakirjanduse paljusust ja ähvardab õiglast majanduslikku konkurentsi,“ sõnas HCLU poliitiliste vabaduste projekti direktor Dalma Dojcsák.

Kahtlane „avaliku huvi“ väide

Niivõrd suur grupp vajas Ungari konkurentsiameti (HCA) heakskiitu. Kuid Ungari valitsus sekkus, väljastades korralduse alles nädal pärast ühinemise väljakuulutamist, mille kohaselt omandi ülevõtt KESMA poolt oli selgitatud riikliku strateegilise tähtsusega ja seega vabastatud konkurentsikontrollist ja võimalikust uurimisest. Peale seda, väites pädevuse puudumist, sulges konkurentsiamet oma läbivaatamismenetluse ja väljastas põhikirjajärgse tõendi, mis lubas tehingut kommertskohtus registreerida.

Seejärel pöördus kohtusse KESMA-ga konkureeriva ettevõttena kohalik uudisteportaal Szabad Pécs, mida esindab Libertiese liige Ungari kodanikuvabaduste liit (HCLU), nõudes HCA otsuse tühistamist ja konkurentsikontrolli menetluse teostamist. Samuti palus portaal kohtul konsulteerida kontsitutsioonikohtuga, väites, et erandit kehtestav valitsuse määrus ja seadus, millele see tugines, on vastuolus Ungari põhiseadusega. Seadus võimaldab Ungari valitsusel vabastada konkurentrsiuurimisest igasuguse äritehingu. Lisaks rakendas valitsuse määrus seadust seda ärakasutades, põhjendades oma otsust vaid kahe sõnaga, nimelt viidates „avalikule huvile“.

Budapesti piirkondlik kohus kinnitas, et HCA ei viinud läbi sisulisi uurimisi, isegi viitamata valitsuse määrusele, millega ühinemine korraldati, kui riiklikul tasemel strateegilise tähtsusega küsimusele, ning seega tegutses ta põhikirjajärgset tõendit väljastades õigusvastaselt. Lisaks leidis kohus, et HCA väide, et neil puudub pädevus, tähendas, et neil ei olnud pädevust väljastada põhikirjajärgset tõendit.

Kohus määrab teistkordse läbivaatamise

Lisaks KESMA-poolse omandiõiguse saamise registreerimisele kommertskohtus, oli põhikirjajärgne tõend vajalik ka KESMA omanduses olevate ettevõtete ühinemiseks. Näiteks ühendati 2019. aasta septembris 11 ettevõtet KESMA äriimpeeriumi lipulaevaga Mediaworks Zrt. Kuna kohus põhikirjajärgse tõendi tühistas, on ka nende tehingute õigusjärgsus ebaselge.

Kohus andis HCA-le korralduse menetlus uuesti läbi viia, otsustades, et tal on selleks õiguslik volitus, ning lõpetada uurimine vastava otsusega, millel on asjakohane põhjendus.

HCLU ja Szabad Pécs teatasid, et nad teavitavad kommertskohut võimalikust KESMA-siseste ühinemiste õiguslike tingimuste puudumisest, võttes arvesse hiljutist kohtuotsust. Lisaks ütlesid nad, et hoiavad silma peal HCA otsustel ja vaidlustavad need juhul, kui uus menetlus lõpeb järjekordse ebaseadusliku otsusega.