ELi komisjon nõustub autoriõiguste suuniste suurema läbipaistvusega

Euroopa Komisjon on nõustunud Libertiese palvega suurendada läbipaistvust ja nõustunud jagama autoriõiguse direktiivi rakendamise suuniste eelnõud sidusrühmade dialoogi liikmetega.

Suuniste jagamisega seoses kirjutas peadirektor Robert Viola, et sidusrühmade dialoogis osalejatel „on minu lubadus, et teiega kosulteeritakse veel enne juhtnööride vastuvõtmist“ ja et konsultatsiooni üksikasjad ja ajastus „otsustatakse peagi ja antakse teile teada“.

Taust

Jaanuaris saatis Liberties ja 42 põhiõiguste ja digitaalsete õiguste organisatsiooni ning teadmuskogukond komisjonile avaliku kirja, kutsudes seda üles parema regulatsiooni ja läbipaistvuse nimel suuniste eelnõud jagama, tagamaks, et kaasatakse korralik üleslaadimisfiltrite regulatsioon ja et sõnavabadus oleks kaitstud.

Sidusrühmade dialooge on organiseerinud komisjon. Veebiplatvormid, autoriõiguste omajad, kasutajate organisatsioonid ja põhiõiguste ja digitaalsete õiguste organisatsioonid kohtuvad ja arutavad parimaid tavasid koostööks veebiplatvormide ja õiguste omajate vahel.

Inimõiguste seisukohast on murekohaks tasakaalu leidmine põhiõiguste ja autoriõiguste vahel. Direktiivi artikkel 17 (eelnevalt artikkel 13) reguleerib veebiplatvormide, üleslaadimisfiltrite ning autoriõiguste omanike ja veebiplatvormide vaheliste kokkulepete uut vastutuskorda.

Selleks, et saada rohkem teada artikli 17 ohust vabale ja avatud internetile, loe seda.