Kodanikuühiskonna organisatsioone abistav eetilise rahastamispoliitika näidis

Digital Freedom Fund, Liberties, the European Center for Constitutional and Human Rights, the European Center for Press and Media Freedom ja Ben Wagner on loonud näidise aitamaks lahendada valitsusväliste organisatsioonide rahastamisega seotud probleeme.

See dokument annab ammendava nimekirja lahendustest valitsusväliste organisatsioonide rahastamisega seotud probleemidele. Kuna rahastamisega seotud eetilised probleemid tekitavad valitsusväliste organisatsioonide igapäevatöös sageli probleeme, võib poliitika näidis toimida hea vahendina kodanikuühiskonna organisatsioonidele kogu maailmas.

„Paljudel kodanikuühenduse organisatsioonidel on oma igapäevatöös keeruline leida vastuseid sellistele küsimustele, nagu näiteks: kuidas aktsepteerida rahastamist ärisektorist, millised on parimad tavad seoses omaalgatuslike annetustega, kuidas peaksid/võiksid valitsuvälised organisatsioonid käituma vahenditega, mis tulevad sihtasutustest, avalikest allikatest või tundmatutest allikatest. See dokument annab kõigile nendele küsimustele selged vastused,“ ütles Civil Liberties Union for Europe’i tegevdirektor Balazs Denes.

Juhtivad organisatsioonid määratlesid võimalike probleemide ja huvivaldkondade loetelu ning said koostamise protsessis hindamatut pro bono abi Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP’lt ja Cyrus R. Vance Center for International Justice’lt.

Organisatsioone julgustatakse oma vahendite ettevalmistamisel poliitikat kasutama ja vajadusel vastu võtma.

Näidisdokumendi allalaadimiseks klõpsa siin (creative commons litsentsiga)