Austria teeb ettepaneku kehtestada tsensuuriseadus anonüümsete netikommentaaride keelamiseks

Seaduseelnõu eesmärk on tegeleda vaenukõneliste kommentaaridega veebifoorumites, kuid digitaalsete õiguste kaitsjad ja opositsioonipoliitikud nimetavad seda otseseks rünnakuks põhiõiguste ja internetivabaduse vastu.

Austria on viimane riik debatis internetianonüümsuse piiride üle.

Selle nädala alguses tegi valitsus ettepaneku võtta vastu uus seadus, mis sunniks internetifoorumite kasutajaid andma foorumipidajatele oma ees- ja perekonnanime ning koduse aadressi.

Kasutajad saaks endiselt postitada hüüdnime all, kuid foorumipidajatel oleks ametiasutuste nõudmisel kohustus edastada kasutajate tegelikud andmed. Mõnel juhul võib seda teavet anda ka eraisikutele.

Kuigi seaduse (mida kutsutakse „Hoolsus ja vastutus veebis“) pooldajad väidavad, et see aitab lahendada vaenavate kommentaaride probleemi internetis, ei kohaldata seda enamikel neonatslikel ja teistel paremäärmuslikel veebilehtedel – s.t interneti pimedamates ja vaenuküllasemates nurkades.

Internetivabadus

Internetitsensuur on vastuoluline küsimus. Paljud väidavad, et anonüümsuse keelamine hoiab inimesi vaenavaid ja pahatahtlikke kommentaare tegemast. Teised väidavad, et selline tsensuur on tarbetu –tsenseerivate seaduste tõhusus ei ole teada, nagu ka ei ole teada see, kuivõrd soodustab anonüümsus vaenukõnet – ja see on ka otsene rünnak sellistele põhiõigustele nagu sõnavabadus ja eraelu puutumatus.

Internetiplatvormid kuuluvad seaduse reguleerimisalasse, kui nad vastavad ühele või mitmele järgmistest kriteeriumitest: platvormi aastased tulud ületavad 500 000 eurot; sel on rohkem kui 100 000 registreeritud kasutajat; või saab rohkem kui 50 000 eurot valitsuse toetust.

Need on ennast-õõnestavad kriteeriumid. Nii kõrgete tasemete kehtestamisega ei kuulu peaaegu ükski Austria kõige äärmuslikematest veebilehtedes – nagu alpen-donau.info ja unzensuriert.at – selle alla. On peaaegu võimatu väita, et tegemist on tõsise katsega võidelda vaenukõne vastu, kui see tahtlikult ei piira veebi kõige kurikuulsamaid vaenubastione.

Need platvormid, mis seaduse reguleerimisalasse kuuluvad, seisavad silmitsi äärmiselt karmide trahvidega kui nad seda ei täida – kuni 500 000 eurot.

Oht põhiõigustele

Seaduse vastased märgivad, et sisuliselt on tegemist tsensuuriseadusega. Ja kriitikud väidavad õiglaselt, et kui seda ei kohaldata kohtades, kus postitatakse kõige vaenavamaid kommentaare, on eelnõu sisuliselt valitsusepoolne katse piirata valitsusevastast teisitimõtlemist ja kriitikat.

Sigi Maurer on Austria roheliste partei poliitik, kelle enda võitlust vaenavate postituste vastu on väidetud olema tõestus sellest, et seadus on vajalik. Kuid ta ei taha sellest osa. „Valitsus kuritarvitas minu juhtumit, et seda tsenruuriseadust esitada,“ ütles ta.

Seadusele vastu oleva Sotsiaaldemokraatliku partei mitmekesisuse esindaja Mario Lindner märkis, et anonüümsus ei ole tegelikult suur vaenavate kommentaaride ajendaja, kuna inimesed kasutavad selliste sõnumite postitamisel kergesti oma tegelikke nimesid.

„See, mida valitsus on välja pakkunud, ei ole lahendus nendele väljakutsetele, millega digitaalses ruumis silmitsi seisame,“ ütles Lindner.

Euroopa Parlamendi kandidaat Claudia Gamon läks kaugemale, öeldes, et seadus oli üsna tõenäoliselt „rünnak vabale internetile“.

Teiste seaduse kriitikute hulgas on digitaalsete õiguste rühmitusi ja aktiviste. Epicenter Works on nimetanud seadust „kohustulikuks ID-seaduseks“ ja „ulatuslikuks andmekaitse ületamiseks“.

Anonüümne kõne on sõnavabadus

Seadus on endiselt eelnõu faasis, kuid valitsus tundub seda toetavat, ja kui see nii jääb, võetakse see peaaegu kindlasti vastu ja see saaks 2020. aastaks seaduseks.

On tõsine mure selle üle, kas see on kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooniga, ja pole selge ka Euroopa Komisjoni suhtumine sellesse – seda on oluline arvesse võtta, kuna seadus ulatub ka väljaspool Austriat asuvate veebilehtedeni, mida külastavad kasutajad Austriast.

Kuid esimene ja võib-olla kõige olulisem samm on see, et kodanikud väljendavad selgelt oma vastuseisu sellele seadusele. Anonüümne kõne on väga oluline osa sõnavabadusest. See võimaldab meil öelda asju, mis on ebapopulaarsed, kuid mitte vaenavad, ja võimaldab meil saada ja jagada teavet tõeliselt elu muutvatel teemadel. Kujuta ette, et oled LGBT kogukonna noor liige, kes püüab arutada kapist välja tulemise üle.

Samuti on tegemist väga tõsise julgeolekuprogleemiga. Elame andmetega seotud rikkumise maailmas. See on lihtsalt fakt. Kas soovid, et sinu kodune aadress oleks salvestatud igas veebifoorumis, mida soovid kasutada?

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.