MUUDA MIDAGI COVID-19 AJAL

We all have the right to an income and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Hands.jpg?ixlib=rails 0.3

Kuidas rääkida inimõigustest COVID-19 ajal

Inimõigused on vahendid, mida saame kasutada, et juhtida valitsusi tegema otsuseid, mis seavad esikohale kõigi tervise ja heaolu. Kuid paljud valitsused ja meediaväljaanded kujutavad inimõigusi kui takistusi rahvatervisele. Sageli tugevdame seda kahjustavad narratiivi tahtmatult.

See juhend pakub soovitusi, kuidas kujutada inimõigusi, kui räägime meetmetest, mida ametiasutused kasutusele võtavad (või ei võta), et koroonaviiruse levikut peatada ja selle mõju minimeerida.

See on mõeldud kõigile, kes töötavad inimõiguste sektoris ning kes soovivad, et inimesed hindaksid oma õiguste olulisust ja kasulikkust selliste elude ja kogukondade loomisel, mida nad kogeda tahavad.

„See dokument teeb palju ära lõhede täitmisel inimõiguste diskursuses: meie suutmatus veenvalt rääkida õigusest tervisele inspireerival emotsionaalsel viisil, mis seondub unikaalse mõtteviisiga inimõiguste ja jagatud inimlikkuse teemal.“

Thomas Coombes, Hope-Based Communications

Sildid: