Poslední možnost řešení? Zadržení bez soudu v EU

Prostřednictvím osobních příběhů Daniely, Macieje a Bruna poukazují tyto krátké filmy na některé z problémů zadržování bez soudu v Evropské unii.
V celosvětovém měřítku jsou v současné době téměř tři miliony lidí drženy ve vyšetřovací vazbě.

Zadržováni bez soudu a na dobu neurčitou si může vybrat obrovsk daň na lidských osudech. Je zřejmé, že v některých případech je nutné zajistit osobu po určitou dobu po zadržení, například, aby byly zajištěny nezbytné důkazy, nebo ochráněni klíčoví svědci. Všechny státy by měly chránit právo na svobodu a používat vyšetřovací vazbu v krajním případě, a pouze tehdy, když je řádně odůvodněna.

Sledujte a sdílejte toto video, abyste naléhali na všechny strany, včetně vlád, skupin občanské společnosti a nezávislé odborníky, aby spolupracovali na vývoji a implementaci alternativ k vyšetřovací vazbě.