Sledujte: Diskriminace a selhání protidrogové politiky jdou ruka v ruce

Vzhledem k tomu, že se USA vrátily ke své destruktivní válce proti drogám, EU by měla vzít v potaz značnou nákladnost tohoto typu protidrogové politiky.

Válka proti drogám je katastrofa, která stojí Spojené státy miliardy dolarů a vede ke značné diskriminaci v rámci trestního soudnictví.

Zdá se, že se USA chystají obnovit tuto neúspěšnou "válku", jak se Evropa může poučit z jejich chyb? Je zřejmé, že se nemůžeme zavázat k ukončení rasové diskriminace, pokud nebudeme také zavázáni k realizaci protidrogové politiky, která bude klást lidské životy na první místo.

Sledujte a sdílejte krátké video od Drugreportera o Mezinárodní konferenci o reformě protidrogové politiky z roku 2017 pořádané Drug Policy Alliance! Zde můžete sledovat další videa z konference.