Novinářům nemůže být zakázán vstup do maďarských uprchlických táborů

Novináři hrají klíčovou roli ve zdravých demokraciích. Zveřejňují informace, aby informovaly veřejnost o důležitých otázkách a odhalili zneužívání ze strany těch, kteří jsou u moci.

Nedávný rozsudek ESLP potvrzuje práva novinářů vykonávat svou práci.

Pro více informací o tomto případu si přečtěte tento článek od našeho člena Maďarské unie občanských svobod.