NOvináří, kteří byli propuštění z Polského veřejného rozhlasu, se vrátili do práce

Novináři Wojciech Dorosz a Marcin Majchrowski byli v prosinci 2016 propuštěni z Polského rozhlasu z "disciplinárních důvodů". Oba proti tomuto propuštění podali žalobu.

Během smírného slyšení, které se konalo v srpnu, se strany dohodly, že se novináři vrátí do práce v Polském rozhlase koncem září.

Jedná se o další případ návratu novinářů propuštěných z disciplinárních důvodů z veřejných sdělovacích prostředků po reformě Zákona o národní mediální radě z roku 2016.

Podpora novinářů se vypařila do vzduchu

Případ byl zahájen v říjnu roku 2016, kdy byli odvlečeni dva novináři z rozhlasové stanice Kanál tři. Skupina zaměstnanců a dalších spolupracovníků rozhlasové stanice vyjádřila solidaritu s propuštěnými kolegy mimo jiné organizováním akcí na sociálních médiích označených hashtagem #kogoniesłychać ("#kdojeumlcen") a zasláním dopisu správní radě polského rozhlasu.

V dopise vyzvalo 125 osob k "respektování principů žurnalistické nezávislosti a integrity a pracovní kultury polského rozhlasu".

Propuštění

Tato opatření vedla k ukončení několika pracovních smluv. První zaměstnanec rozhlasu, který byl propuštěn po předložení "dopisu 125," byl Paweł Sołtys, novinář a tehdejší předseda odborové organizace. Krátce poté byli propuštěni další dva členové odborů, Wojciech Dorosz a Marcin Majchrowski.

V každém případě odůvodnil polský rozhlas propuštění tvrzením, že propuštěni novináři vyvíjeli psychologický tlak na správní radu polského rozhlasu, používali "černé PR" a pokoušeli se "destabilizovat práci rady a celé korporace polského rozhlasu" "veřejně obtěžovat správní radu" např. s "požadavky na mediaci".

Tito tři novináři podali odvolání proti propuštění k pracovním soudu.

Proces a vypořádání

21. srpna 2017 okresní soud pro hlavní město Varšava projednával urovnání ve věci, kterou podali pan Majchrowski a Dorosz proti polskému rozhlasu. Soud umožnil Helsinské nadaci pro lidská práva připojit se k řízení jako nevládní organizace.

Nakonec, po změně představenstva v březnu 2017, uzavřely strany dohodu. Rádio se dohodlo, že splní většinu požadavků novinářů uvedených ve vyjádření. Zejména byl obnoven jejich pracovní poměr za podmínek, které předcházely jejich propuštění. Polská rozhlasová společnost také souhlasila s tím, že zaplatí panu Majchrowskému a panu Doroszovi částku, která zahrnuje jejich platy za dobu propuštění a zavázala se, že udělí dvě dobročinné platby ve výši 2500 PLN sdružení pro svobodu slova.