Sledujte: Maďarští důchodci pomáhají uprchlíkům najít nový smysl

Pomoc starším Maďarům neprokazuje jen hodnotu, kterou mohou žadatelé o azyl přinést společnosti, ale také jim pomáhá překonat traumata jejich minulosti.

Uprchlíci v Maďarsku pomáhají pečovat o staré lidi v pečovatelském domově, což dokazuje, že mohou být přínosem pro zemi, která se do značné míry žadatelům o azyl uzavřela.

Práce je vzájemně prospěšná: díky pomoci starším lidem je pro uprchlíky snadnější překonat svá minulá traumata. A je to také osobně přínosné:

"Tato práce se mi líbí," říká Radwa Al Nazer, 29 let z Damašku, Sýrie. "Vyžaduje spoustu trpělivosti a laskavosti, ale někdy se mi chce plakat, když vidím, že jsem pacientka učinila šťastným."

Sledujte a sdílejte toto video od UNHCR, Agentury OSN pro uprchlíky a pomozte změnit příběh žadatelů o azyl v Maďarsku i mimo něj.