Dobrovolníci pro uprchlíky na vzestupu

Skupina O solidaritě k migrantům v Szegedu byla založena s cílem ukázat, že existuje mnoho Maďarů, kteří vítají žadatelé o azyl s pohostinností, zacházejí s nimi lidsky, a pomáhají jim pokračovat v cestě s důstojností.

V létě roku 2015, prchajíc z válečné zóny a kompletní beznaděje, tisíce lidí dorazilo do Maďarska. Nebylo by o ně postaráno ani by nezískali podporu bez dobře organizované pomoci dobrovolných skupin.

Naším cílem je prezentovat filmy a příběhy, které ukazují nezištnou obětavost dobrovolníků na pomoc lidem, kteří zde byli uvězněni, organizovanou a efektivní spolupráci bezprecedentní pro dnešní Maďarsko. Považujeme za důležité porozumět motivům aliance tisíců dobrovolníků, vzpírající se zastrašující propagandě maďarské vlády.

Chceme ukázat, jak tito lidé všech věkových skupin, s různou mentalitou a různým vyznáním a přesvědčením, společně pracují na pomoci jak žadatelů o azyl, tak Maďarů pocházejících ze znevýhodněného prostředí.