Lidi roku

Uprchlíci a "Přátelé uprchlíků" byly oceněni na výročním udělování cen Bulharského Helsinského výboru vyznamenáním "Lidi roku" 2013 za jejich přínos pro ochranu lidských práv.

Uprchlíci a "Přátelé uprchlíků" byly oceněni na výročním udělování cen Bulharského Helsinského výboru vyznamenáním "Lidi roku" 2013 za jejich přínos pro ochranu lidských práv. "Udělte" jim jejich ocenění podepsáním petice: bghelsinki.org/en/dejstvaj/ne-narushavaite-pravata-na-bezhancite/

14. listopadu 2013 přijala Bulharská Rada ministrů návrh změny zákona o azylu a uprchlících (LAR). Navrhované změny zavádí zadržování žadatelů o azyl v zařízeních uzavřeného typu, kauce a odmítnutí okamžitého přístupu k jejich přístupovým kartám. Navrhované změny porušují práva nejzranitelnější skupiny - dětí žádajících o azyl. Mezi lednem a prosincem 2013, žádalo v Bulharsku o azyl 2135 dětí. Některé z nich bez doprovodu příbuzných nebo rodiny.

Proč je zadržování dětí v zařízeních uzavřeného typu nebezpečné? Zbavení svobody poškozuje normální vývoj dítěte. Je to bezpodmínečně zakázáno bulharským Zákonem o ochraně dětí. Kauce je prostředek zastrašování a je aplikována pouze vůči osobám, které jsou obviněny ze spáchání trestného činu. Detence v zařízeních uzavřeného typu je povinným správním opatřením pro ilegální přistěhovalce, kteří jsou deportování z krajiny. Navzdory tomu, dle navrhovaných změn zákona o azylu a uprchlících, by mělo být s dětmi žádajícími o azyl zacházeno jako s kriminálníky a ilegálními přistěhovalci, kteří mají být deportování. Dítě žádající o azyl nemůže být považováno za ilegálního přistěhovalce předtím, než bylo zahájeno řízení o udělení nebo odmítnutí mezinárodního azylu.

Děti žádající o azyl v Bulharsku nejsou kriminálníci. Nejsou ani ilegální přistěhovalci. Děti žádající o azyl jsou zranitelné. Chraňme je, nepronásledujme.

Podívejte se na video a dozvíte se, jak můžete pomoci dětem žádajícím o azyl.

Vyrobil Bulharský Helsinský výbor.