Tech & Rights

Chce Německo totální dohled?

Německo plánuje přijmout v tomto roce zákon, který umožní uchovávání telekomunikačních údajů. Četní kritici považují tento legislativní návrh za protiústavní a obávají se rozsáhlého digitálního dozoru.

by Adriana Kessler

V roce 2008 schválilo Německo zákon upravující uchovávání telekomunikačních údajů, ale Ústavní soud prohlásil v roce 2010 tento zákon za protiústavní. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v roce 2014, že odpovídající směrnice EÚ o uchovávání telekomunikačních dat je neplatná. Německá vláda tvrdí, že tato rozhodnutí respektuje, ale federální komisař pro ochranu dat nesouhlasí.

Které údaje budou ukládány?

Podle nového návrhu zákona mají telekomunikační společnosti vést záznamy o tom, kdo volá, koho, kdy a na jak dlouho, a kde se volající nachází. Telefonní čísla nebo IP adresy budou uloženy, ale obsah konverzace nemusí být zaznamenán. Ve srovnání se zákonem z roku 2008, je snížena maximální doba uchovávání. Takzvané provozní údaje mohou být uchovávány pouze po dobu 10 týdnů, ale informace o poloze volajícího mohou být uchovávány po dobu čtyř týdnů, což je novinka. Tyto údaje bude poskytovat nejbližší mobilní anténa osobě, která hovoří nebo se připojí k mobilnímu Internetu.

Co je za problém?

Ukládání dat představuje v podstatě masivní porušování základních a lidských práv, které je povoleno pouze za určitých podmínek. To se týká článku 10 německé Ústavy (soukromí korespondence, pošt a telekomunikací), článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie (právo na soukromí a na ochranu osobních údajů), jakož i článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech (právo na soukromí).

Nutnost porušení článku 10 německé Ústavy musí být vždy prokázána předem. Nicméně kritici vyjádřili vážné pochybnosti o tom, že je shromažďování soukromých dat celé populace nezbytné. Říkají, že neexistuje žádný důkaz, že uchovávání telekomunikačních údajů zvyšuje úspěšnost vyšetřování trestných činů. Policie a soudnictví jsou již nyní schopni používat, alespoň částečně, uložené informace z e-mailů nebo Facebookových profilů.

Podle rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu musí stát zajistit, aby přijatá opatření ve svém součtu neumožňovala celkový dozor, i když, kdyby byla posuzována jednotlivě, by byla legální.

To je ale přesně to, co návrh zákona navrhuje. Odborníci vidí hrozbu v tom, že uložené informace budou poskytovat velmi husté síto a velmi detailní profil pohybu. To by umožnilo přesné závěry týkající se soukromého života každé osoby, která používá mobilní telefon. To by zahrnovalo informace o každodenních návycích dané osoby, místě pobytu a sociálním prostředí.

soukromí , internet , digitální práva , ESLP , , uchovávání dat , Evropský soud pro lidská práva , policie , EÚLP , Německo , Evropská úmluva o lidských právech , masový dohled , hromadné údaje , Ústavní soud , mobilní telefony