Tech & Rights

Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu hlasuje proti svobobě projevu

Členové Výboru pro právní záležitosti ignorovali e-maily více než 30 000 občanů EU a prosadili nařízení, které by mohlo změnit internet, jak jej známe.

by György Folk

Dnes, 20. června, schválil Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu (JURI) verzi článku 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, která podkopává svobodu projevu. Přijatá verze ukládá několik omezení svobody projevu a svobody informací způsobem, který jasně porušuje Listinu základních práv EU.

"Pokud jsou právní předpisy EU v rozporu s Listinou základních práv, můžeme očekávat, že takový zákon zruší Soudní dvůr. To se stalo se směrnicí o uchovávání údajů, když zákonodárci EU ignorovali problémy s kompatibilitou s Listinou," říká Eva Simon, právnička Liberties.

Hlasování Výboru pro právní záležitosti bude pravděpodobně oficiálním postojem Evropského parlamentu při jednáních s členskými státy EU, za účelem nalezení kompromisního řešení, ledaže by nesouhlasející zákonodárci iniciovali příští měsíc hlasovat na valné hromadě.

Boj bude pokračovat

Dalším milníkem je debata plenárního zasedání Evropského parlamentu začátkem července. Liberties bude i nadále bojovat proti článku 13 a bude se snažit přesvědčit poslance Evropského parlamentu, aby hlasovali pro pozměněnou verzi článku 13, která poskytne řádné záruky na ochranu našich základních práv.

Poslankyně Julia Reda, členka stranky Zelení/Evropská svobodná aliance, uvedla na tiskové konferenci: "Zpochybním tento výsledek a požádám příští měsíc o hlasování v Evropském parlamentu."

Přečtěte si všechny naše související články o autorských právech zde.

Evropský parlament , svoboda projevu , Článek 13 , autorská práva , copyright