Tech & Rights

Dohled s použitím rozpoznávání obličeje zachází s každým jako s podezřelým

Soukromí je základní právo, které patří každému z nás. Vlády jej nesmí porušovat, kdykoli je to napadne. Pokud úřady chtějí někoho špehovat, měly by k tomu získat povolení.

by LibertiesEU

Všichni chceme svobodně proplouvat naším každodenním životem, aniž bychom byli špehováni. Rozpoznávání obličeje nás však této svobody zbavuje. Zachází s každým jako s podezřelým a ničí představu, že by lidé měli být považováni za nevinné, dokud nebude prokázána jejich vina.

Jsme nuceni vzdát se části svobod a na oplátku vláda slibuje, že budeme ve větším bezpečí. To nám alespoň tvrdí.

Software je nekvalitní

Účinnost dohledu za pomoci rozpoznávání obličeje je ve skutečnosti velmi pochybná. Neexistují žádné konkrétní příklady toho, kdy byl použit k přímému ovlivnění teroristického útoku, ale má za sebou spoustu úspěchů v oblasti vynakládání veřejných prostředků na vymáhání práva k pronásledování falešných stop.

I přes skutečnost, že dohled pomocí rozpoznávání obličeje se v Evropě postupně rozšiřuje, výsledky nejsou povzbudivé.

Byl použit během finále Ligy mistrů 2017 ve Walesu, kde vyprodukoval 2 297 falešných pozitiv. Britská policie v jižním Walesu vedla od května 2017 do března 2018 dohled za pomoci rozpoznávání obličeje. Systém označil 2 685 lidí za podezřelé z trestné činnosti, avšak 2 451 bylo pozitivních falešně.

Přes tyto výsledky úřady nadále vyzdvihují přesnost softwaru pro rozpoznávání obličeje. V Německu, kde vláda plánuje instalaci technologie na 14 letištích a 134 vlakových stanicích, úřady tvrdí, že software je přesný na 80%.

Aktivistické hackerské sdružení však tvrdí, že vláda klame veřejnost. Pokud by všichni tři poskytovatelé systému pro rozpoznávání obličeje pracovali společně, bylo by takového výsledku možné dosáhnout. Přesnost každého jednotlivého systému však nepřesahuje 68,5%.

I kdyby to software udělal správně osmkrát z deseti, bylo by to naprosto nepřijatelné. Předpokládejme, že by byl software ještě lepší - 99,99% přesnost. To je jedna falešná pozitivita při 10 000 skenech obličeje.

Při skenování 10 milionů cestujících v letecké dopravě se přesnost 99,99% promítá do 1 000 chyb. A pamatujte si, že tato technologie bude nejvíce používána v nejrušnějších místech - na letištích, na vlakových nádražích, v nákupních centrech, v oblastech s vysokým pohybem chodců.

Co s tím udělá EU?

EU je v procesu rozhodování, jak regulovat technologie rozpoznávání obličeje, ale v současné době umožní členským státům pokračovat v používání softwaru podle stávajících pravidel.

V lednu unikl návrh bílé knihy EU, který odhalil, že Evropská komise zvažuje pětiletý zákaz používání technologií rozpoznávání obličeje ve veřejných prostorách.

Účelem zákazu je poskytnout regulačním orgánům čas, aby zjistili, jak zabránit vládám a společnostem ve zneužívání softwaru pro rozpoznávání obličeje. Avšak i při navrhovaném zákazu lze vykřesat výjimky pro otázky související s bezpečností, jakož i pro výzkum a vývoj.

Vzhledem k výjimkám je obtížné uvěřit, že používání dohledu pomocí rozpoznávání obličeje bude zastaveno na místech, jako jsou letiště a jiné rušné dopravní uzly. Vlády pravděpodobně budou argumentovat tím, že použití na těchto místech je nezbytné pro bezpečnost.

Stále však existuje naděje na silnější vedení ze strany EU v budoucnu. Místopředsedkyně Komise pro digitální záležitosti, Margrethe Vestager uvedla, že se domnívá, že dohled za použití rozpoznávání obličeje porušuje GDPR, nařízení EU o ochraně údajů.

Pokud bude Evropský soudní dvůr souhlasit, mohlo by to omezit používání kamer pro rozpoznávání obličeje na úrovni členských států. Ale takový dalekosáhlý rozsudek se zdá nepravděpodobný.

Soukromí patří nám všem

Soukromí je základní právo, které patří každému z nás. Vlády jej nesmí porušovat, kdykoli je to potěší. Pokud úřady chtějí někoho špehovat, měly by předložit důkazy, které podporují jejich podezření, a teprve poté by jim mělo být uděleno povolení k porušení soukromí podezřelého.

Někdy jsou to nejpasivnější, nepovšimnuté porušování našich práv, které může být nejškodlivější. Díky sledování za pomoci rozpoznávání obličeje se naše svobodné společnosti stávají policejními státy. Umožňuje vládě zaznamenávat a ukládat vaše data bez vašeho vědomí nebo souhlasu. To je nezákonné, nespravedlivé a takové postupy nemají v demokracii místo.

Artificial Intelligence , rozpoznávání obličeje , masový dohled , digitální soukromí