Tech & Rights

Rakousko navrhuje zákon o cenzuře, který by zakazoval anonymní online komentáře

Záměrem návrhu zákona je řešit nenávistné komentáře na internetových fórech, ale zastánci digitálních práv a opoziční politici to nazývají přímým útokem na základní práva a svobodu internetu.

by LibertiesEU

Rakousko je poslední hranicí v debatě o limitech anonymity na internetu.

Začátkem tohoto týdne vláda navrhla nový zákon, který by přinutil uživatele online fór, aby provozovatelům poskytli své křestní jméno, příjmení a adresu bydliště.

Uživatelé by přesto mohli používat přezdívky, ale operátoři by byli na žádost orgánů nuceni předávat reálná data uživatelů. V některých případech mohou být tyto informace poskytnuty také soukromým občanům.

I když zastánci zákona nazývaného „Svědomitost a odpovědnost na webu,“ říkají, že pomůže řešit nenávistné on-line komentáře, nebude se vztahovat na drtivou většinu neonacistů a jiných extrémně pravicových webových stránek - to znamená, že většina z nejtemnějších, nenávistí-naplněných frakcí bude mít povolení.

Svoboda internetu

Internetová cenzura je spornou otázkou. Mnozí argumentují, že zákaz anonymity odradí lidi od toho, aby přidávali nenávistné a škodlivé komentáře. Jiní tvrdí, že taková cenzura je zbytečná - účinnost takových zákonů o cenzuře není známa, protože není jasné, do jaké míry anonymita podporuje nenávistné projevy - a představuje přímý útok na základní práva, jako je svoboda projevu a soukromí.

Online platformy by spadaly do oblasti působnosti zákona, pokud by splňovaly jedno nebo více z následujících kritérií: platforma má roční příjem vyšší než 500 000 EUR; má více než 100 000 registrovaných uživatelů; nebo obdrží více než 50 000 eur z vládních dotací.

Jedná se o sebezničující kritéria. Tím, že nastavíme hranice tak vysoko, téměř žádné z nejpravicovejších internetových stránek v Rakousku - jako je alpen-donau.info a unzensuriert.at - pod ni nespadnou. Je téměř nemožné tvrdit, že se jedná o vážný pokus bojovat proti nenávistným projevům, když to úmyslně nepokrývá nejznámější bašty nenávisti na webu.

Ty platformy, které by pod zákon spadaly, by čelily extrémně krutým pokutám, pokud by ho nedodržely - až do výše 500 000 EUR.

Hrozba pro základní práva

Oponenti zákona tvrdí, že je to v podstatě zákon o cenzuře. A právě proto, že se neuplatní na weby, kde jsou zveřejňovány nejvíce nenávistné komentáře, argumentují, že návrh zákona je pokusem vlády omezit protivládní nesouhlas a kritiku.

Sigi Maurer je rakouská politička Strany zelených, jejíž vlastní boj proti nenávistným komentářům je citován jako důkaz, že zákon je potřeba. Ale ona s ním nechce mít nic společného. "Vláda můj případ zneužila, aby navrhla tento zákon o cenzuře," řekla.

Mario Lindner, mluvčí sociálně demokratické strany pro diverzitu, se staví proti zákonu a upozorňuje, že anonymita není ve skutečnosti hnacím motorem nenávistných poznámek, protože lidé při zveřejňování takových zpráv často používají svá skutečná jména.

„To, co vláda představila, není řešením problémů, kterým čelíme v digitálním prostoru,“ řekl Lindner.

Kandidátka na europoslankyni, Claudia Gamon, šla dále a řekla, že zákon je pravděpodobně „útokem na svobodu internetu.“

Mezi další kritiky zákona patří skupiny za digitální práva a aktivisté. Epicenter Works nazvala zákon „zákonem povinného průkazu totožnosti“ a „masivním překročením ochrany údajů.“

Anonymní projev není projev

Návrh zákona mjeá stále velmi neotesaným návrhem, ale zdá se, že vláda si za ním stojí, a pokud by tomu tak zůstalo, téměř jistě projde a stane se účinným do roku 2020.

Existují vážné obavy ohledně toho, zda je v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech, a existuje také nejistota ohledně názoru Evropské komise na tuto otázku, což je důležité, protože návrh zákona dosáhne i na internetové stránky mimo Rakousko, které jsou navštěvovány uživateli země.

Prvním, a možná nejdůležitějším krokem je, aby občané jasně vyjádřili svůj nesouhlas se zákonem. Anonymní projev je neuvěřitelně důležitou součástí svobody projevu. Umožňuje nám říci věci, které jsou nepopulární, ale ne nenávistné, a umožňuje nám přijímat a sdílet informace o skutečně zásadních otázkách. Představte si, že jste mladý člen LGBT komunity, který se snaží diskutovat o svém coming outu.

Namístě jsou také velmi reálné bezpečnostní obavy. Žijeme ve světě narušení dat. Je fakt. Chtěli byste, aby vaše domácí adresa byla uložena v každém online fóru, které chcete použít?

soukromí , nenávistné projevy , svoboda projevu , online , internet , digitální práva , cenzura