Tech & Rights

Poznej svá práva - Solidarita na mori: Příručka založená na faktech o skutečné práci nevládních organizací

CILD vytvořila Poznej svá práva - Solidarita na moři, snadno přístupnou příručku o kontrastu rozmazávající kampaně médií proti nevládním organizacím zapojeným do pátrací a záchranné činnosti migrantů.

by Ilaria Giacomi
V uplynulých měsících se nevládní organizace a obhájci lidských práv, kteří se podílejí na pátrací a záchranné činnosti ve Středomoří, a poskytují pomoc migrantům, kteří přijíždějí do italských přístavů, staly oběťmi agresivní mediální kampaně.

Debata začala poté, co média, politici a dokonce státní zástupci obviňovali nevládní organizace z tajné dohody s obchodníky s lidmi, že působí jako lákadlo pro lodě s migranty a že jsou odpovědní za zvýšení migračních toků směrem k Itálii.

To jsou vážná obvinění, a to zejména pro lidi, kteří jsou oddani solidaritě. V důsledku obvinění začala veřejnost sledovat nevládní organizace s podezřením a obviňovala je za migrační situaci.

Důsledky útoků na NNO

Netřeba dodávat, že tento mediální útok, který se později ukázal jako absolutně neopodstatněný, byl míněn jako politický krok s ohledem na budoucí volby, protože jde o užitečný nástroj k získávání hlasů těch, kteří nejsou pro přijetí a integraci.

Navíc evropské instituce následovaly stejný směr, a tak udělaly z nevládních organizací obětní beránky, na základě čeho by se všichni měli zaměřit na široce diskutovanou problematiku přistěhovalectví.

Nejjednodušší způsob, jak se vypořádat s obrovským množstvím lidí, kteří hledají pomoc a ochranu v Evropě, je ze strany italských a evropských institucí, obviňovat solidaritu, obviňovat nevládní organizace, že "příliš pomáhají", že se přibližují příliš blízko k Libyi a že zachraňují životy z finančních důvodů.

I když se diskuse v médiích nyní pomalu uklidňuje, nevládní organizace mají stále námitky proti pravidlům, které by neměli dodržovat, pravidlům, která jsou daleko od jejich deklarovaného účelu ochrany samotných organizací.

To je případ "kodexu chování" pro nevládní organizace, o němž se v současné době diskutuje, což mnohé asociace považují za závažnou překážku jejich pátrací a záchranné činnosti.

Co vlastně říká zákon?

Z těchto skutečností lze jasně pochopit, co většinou znepokojuje nevládní organizace, které se zavázaly podporovat dodržování lidských práv: lidé jsou extrémně ovlivňováni médii a neinformují se o faktech. Nehledají pravdu.

V úsilí o vyřešení tohoto problému se CILD rozhodla vytvořit snadno přístupný nástroj vysvětlující fakta založená na ničem jiném, než je mezinárodní právo: Jak fungují pátrací a záchranné operace? Proč potřebují nevládní organizace? Jaké zákony se vztahují k jejich práci?

Tyto otázky je nutno zodpovědět za pomoci cenných, důvěryhodných zdrojů, zákonů a mezinárodních dohod, nikoliv prostřednictvím neoprávněných obviněními ze strany médii.

K ochraně solidarity, lidskosti a těch, kteří jsou opravdu odhodláni pomáhat druhým, je zde příručka CILD Poznej svá práva - Solidarita na moři, příručka o skutečných postupech pátracích a záchranných operací, jejich původu a motivaci.

migranti , uprchlíci , NNO , imigrace , Itálie