Tech & Rights

Nejvyšší polský kněz zapleten do obvinění z korupce

Nejmocnější kněz v Polsku má dlouhodobě úzké vztahy se současnými vládci země a na projekty své nadace dostává desítky milionů eur.

by Jonathan Day

Nejlépe propojený polský kněz Tadeusz Rydzyk dostal od polské vlády další balík peněz na financování jednoho z projektů jeho nadace - geotermální elektrárny. A mnoho opozičních politiků a členů veřejnosti se znovu zajímá, zda je nejsilnější polský kněz také nejzkorumpovanějším v zemi.

Geotermální elektrárna bude postavena v polském městě Torun, kde má Rydzyk svůj kostel, mediální univerzitu a další zařízení související s jeho nadací. Elektrárna se staví s dotacemi od vlády ve výši 6,5 milionu EUR. Financování jeho nejnovějšího projektu je dílem vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS), jejíž hlava, Jarosław Kaczyńsk, má s Rydzykem dlouhodobě úzké vztahy.

Spojení církve a státu

Místní média odhadují, že Rydzykova nadace, Lux Veritatis, získala od vlády PiS od roku 2015 přibližně 48 milionů EUR z veřejných prostředků. To je mimořádná suma. Peníze byly použity mimo jiné na svatyni, pamětní park a nový zdroj energie pro stávající muzeum, které nadace provozuje.

Návratnost investic vlády je obrovská. Výměnou za financování svých programů, Rydzyk proměnil svou obrovskou mediální říši v mikrofon strany PiS. Jeho síť Radio Maryja, televizní stanice Trwam TV a noviny Nasz Dziennik, oslovují miliony lidí po celé zemi.

Pravicoví politici a političtí vědci se pravidelně objevují na Rydzykových mediálních kanálech, aby vyvolali strach a nenávist vůči migrantům a komunitě LGBTQI - dvěma skupinám, které vláda určila jako obětní beránky pro volební zisk - a ženy.

"Vysílání [na těchto kanálech] záležitostí týkajících se manželství a vztahů rutinně objektivizuje ženy a zbavuje je moci," řekla začátkem letošního roku pro Otevřenou demokracii Chyżewska-Pawlikowska, aktivistka Polské ženské stávky.

Tyto kanály také poskytují prostor pro užší propojení vlády a Rydzyka. Poté, co se Mateusz Morawiecki stal předsedou vlády, zrealizoval v roce 2017 rozhovor s Rydzykem na jeho stanici Radio Maryia, aby slíbil podporu „re-křesťanštění Evropy“. Nedávno se objevil na stejné stanici ministr energetiky Krzysztof Tchórzewski, aby vychvaloval geotermální elektrárnu, kterou označil za příklad pro zbytek země.

Zvláštní volba

Nová geotermální elektrárna v Toruni je ale zajímavý projekt. Skutečnost, že Rydzykovy majetky budou primárními příjemci tepla z elektrárny, optice nepomáhá. Ale Torun není moc vhodné pro zahájení takovéhoto projektu. Obsah soli ve vodě pod městem je příliš vysoký a před použitím by musela být zahřátá na 130 stupňů, což vyžaduje tradiční elektrárnu.

Navíc geotermální energie v současné době představuje pouze 0,25 procent celkové obnovitelné energie v Polsku, protože polští politici tuto formu energie dlouho odmítali. Ale už ne. Marek Józefiak, klimatický a energetický aktivista společnosti Greenpeace, poznamenal, že jiné zdroje energie, jako je větrná a sluneční energie, jsou levnější a účinnější, ale „vláda PiS je „úmyslně blokuje.“

Bude zajímavé zjistit, zda tento příběh skutečně zatopí otci Rydzykovi nebo vládě PiS. Zdá se to nepravděpodobné. Představuje to ještě více důkazů o korupci ze strany vlády a může to být právě korupce, která je největší hrozbou pro tuto a další populistické vlády v regionu.

náboženství , korupce , Polsko