Democracy & Justice

Více než 80 organizací vyzývá EU k financování lidskoprávních a demokratických skupin

Dnes zaslala Liberties Evropské komisi a Evropské radě dopis podepsaný 80 organizacemi žádajíc EU, aby vytvořila nový fond na podporu lidskoprávních a demokratických skupin v celé Evropě.

by Israel Butler

Co můžete udělat, když vidíte jak si politici plní kapsy z našich daní, zatímco se vaše školy a silnice rozpadají? Co když vám bylo řečeno, že nemůžete pokojně protestovat proti škrtům ve veřejných výdajích, protože vám dá policie pokutu? Co když chcete vědět, proč úřady říkají, že potřebují sledovat veřejné e-maily, ale vládě nakloněna média vám neposkytnou úplný obraz? Na koho se můžete obrátit, když nemocnice odmítne provést vašemu dítěti rutinní zákrok, který zachrání jeho život, protože se mu nelíbí vaše náboženství? Když vidíte, že soudci ve vaší zemi vám nezaručují spravedlivý proces, protože jsou řízeni politickými stranami? Co když se vaše sestra stane obětí domácího násilí, ale místo, kde by mohla najít útočiště bude uzavřeno, protože vaši politici nevěří, že ženy mají stejná práva?

Přečtěte si otevřený dopis zde.

Zjistěte proč potřebujeme Fond svobod

Můžete se pokusit podat případ k místnímu soudu, případně Evropskému soudu pro lidská práva. Ale to je drahé a komplikované. Můžete se pokusit uspořádat protest nebo napsat vašemu zvolenému zástupci dopis. Mohli byste se pokusit zjistit, co říká zákon. Ale pořád jste jen jeden hlas, jedna osoba.

Všichni potřebujeme nevládky

Zde přicházejí lidskoprávní a demokratické skupiny - nebo nestátní nevládní organizace. Pomáhají nám chránit naše práva tím, že naše případy zastupují před soudy. Mohou nám pomoci spojit se s tisíci dalšími podobně smýšlejícími občany, abychom politikům říkali, co si myslíme prostřednictvím protestů a petic. Mohou nám vysvětlit, co budou komplikované právní změny znamenat pro naše svobody a jak můžeme bojovat za ochranu našich svobod.

Ale lidskoprávní a demokratické skupiny vám nemohou pomoci při ochraně vašich práv bez peněz. Většina vlád nechce financovat aktivisty, kteří je kritizují.

Nejsou to jen země jako Polsko, Maďarsko a Rumunsko, které se pokoušejí vyhladit nezávislé nevládní organizace finančními škrty nebo blokováním dotací. Financování lidskoprávních a demokratických skupin je ve většině oblastí EU nedostatečné. Vzestup krajní pravice v celé Evropě znamená, že skupiny, které bojují za ochranu našeho demokratického způsobu života a našich svobod, se musí snažit více s menšími prostředky.

Právě z tohoto důvodu zaslala Liberties a 80 dalších organizací z různých zemí dopis, ve kterém žádá Evropskou komisi a národní vlády v Evropské radě, aby vytvořily nový fond na podporu lidskoprávních a demokratických skupin. Evropský parlament tuto výzvu podpořil. Evropská komise však naše poslance ignorovala ignorovala. Místo toho Komise předložila návrh na program financování, který nenabízí žádnou pomoc pro lidskoprávní a demokratické skupiny pracující na místní nebo národní úrovni.

Můžeme zabránit mizení aktivistů, kteří pomáhají běžným občanům bojovat za jejich práva. Můžeme vdechnout život do našich skomírajících demokracií a pomáhat občanům, jako vy, organizovat a mobilizovat se proti novým autoritářům. Toto bude možné pouze pokud bude EU využívat naše daňové prostředky na podporu a financování organizací, které udržují práva a svobody v srdci Evropy.

Přečtěte si otevřený dopis zde.

Zjistěte proč potřebujeme Fond svobod

Stáhněte si náš dokument o Evropském nástroji hodnot

Evropská unie , financování , demokracie , NNO , Nástroj evropských hodnot