Tech & Rights

OSN vyzývá Španělsko, aby upustilo od právních reforemy, které ohrožují lidská práva

Pět zvláštních zpravodajů OSN se obrátilo na španělské orgány s žádostí, aby zastavili projednávání několika právních reforem, které porušují mezinárodní normy v oblasti lidských práv.

by Rights International Spain
Photo by César Astudillo - CC content

Různí zvláštní zpravodajové Rady OSN pro lidská práva, po upozornění od nevládní organizace Rights International Španělska (RIS), konfrontovali španělskou vládu, aby zamítnutli návrh zákona o veřejné bezpečnosti (známého jako "Roubíkový zákon"), navrhované reformy trestního zákona omezující právo na svobodu projevu a shromažďování, a reformy týkající se spáchání trestného činu terorismu. Všechny tyto zákony v současné době projednává Senát.

Zpravodajové, kteří vyjádřili tyto obavy španělskému státu, jsou Maina Kiai, zvláštní zpravodajkyně pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování; David Kaye, zvláštní zpravodaj pro podporu a ochranu práva na svobodu přesvědčení a projevu; Ben Emmerson, zvláštní zpravodaj pro podporu a ochranu lidských práv a základních svobod v boji proti terorismu; a Michel Forst, zvláštní zpravodaj pro situaci zastánců lidských práv.

Nedávno zveřejněná tisková zpráva popisuje, jak tito experti OSN objasnili, že u uvedených legislativních reforem "hrozí, že budou porušovat základní práva a svobody jednotlivců." Dodávají, že věří "že Španělsko přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistilo, že vnitrostátní právní úprava zakotvuje základní práva a veřejné svobody v souladu s mezinárodními standardy."

Deportace, mučení a zneužívání

"Právo na pokojnou demonstraci a kolektivní vyjádření názoru jsou zásadní pro existenci svobodné a demokratické společnosti," uvedli zvláštní zpravodajové. "Obáváme se, že tyto navrhované reformy, mohou být reakcí vlády a zákonodárných orgánů na mnoho veřejných demonstrací, které se konaly v posledních letech ve Španělsku."

Návrh zákona o veřejné bezpečnosti také zahrnuje ustanovení, pokud jde o zvláštní postavení Ceuty a Melilly, že "by mohla být umožněna souhrnná deportace osob, u kterých hrozí, že budou podrobeny mučení nebo jiné formě zneužívání, které je v rozporu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv," naznačují odborníci.

"Vzhledem k dopadu, který mohou mít tyto zákony na základní práva a svobody, měly by být psané s péčí a nemohou být přijaty ve spěchu," uzavřeli odborníci.

RIS pracovala intenzivně, aby zabránila přijetí návrhů těchto zákonů, z důvodu neoprávněného omezení občanských práv a svobod, které jsou s jejich přijetím spojeny. Stejně jako mnoho jiných organizací a skupin, RIS oslovila různé orgány (oba zástupce vlády, stejně jako senátory a další členy parlamentu), a požadovala, aby byly reformy v souladu se zásadami mezinárodního práva v oblasti lidských práv, ale nedostala žádnou odpověď. Bylo proto povinna informovat různé odborníky OSN o nebezpečném rozsahu těchto reforem.

"Významný krok"

Konkrétně, RIS oslovila zvláštního zpravodaje pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování s cílem upozornit na reformu trestního zákoníku a zákona o veřejné bezpečnosti. Kontaktovala také zvláštního zpravodaje pro práva migrujících osob, kvůli zahrnutí návrhu Lidové strany do zákona, který by legalizoval souhrnné deportace. RIS také nedávno kontaktovala zvláštního zpravodaje pro podporu a ochranu lidských práv a základních svobod v boji proti terorismu, aby sdílela své obavy týkající se celé řady legislativních iniciativ. Mnohé z nich byly vyjádřeny v příspěvku RIS, který byl v seznamu otázek, na které musí Španělsko reagovat při svém přezkumu před Komisi pro lidská práva OSN v letošním roce.

Lydia Vicente, výkonná ředitelka RIS, vyjádřila své uspokojení s tím, že "OSN podporuje mnohá tvrzení RIS a mnoha dalších organizací, které hájí lidská práva ve Španělsku, s nimiž jsme úzce spolupracovali. Není pochyb o tom, to jde o důležitý krok, a my doufáme, že vláda a zákonodárné orgány budou brát tyto připomínky v úvahu a plnit své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv."