Tech & Rights

Nový britský soudce jmenován k Evropskému soudu pro lidská práva

Británie má dalšího soudce u Evropského soudu pro lidská práva, bude jím Tim Eickem QC, londýnský advokát hovořící plynně německy, který má rozsáhlé zkušenosti s argumentací před mezinárodní soudy. Byl identifikován...

by LibertiesEU
(Foto: Outlandos - Flickr/CC content)

Británie má dalšího soudce u Evropského soudu pro lidská práva, bude jím Tim Eickem QC, londýnský advokát hovořící plynně německy, který má rozsáhlé zkušenosti s argumentací před mezinárodní soudy. Byl identifikován jako nejvíce kvalifikovaný uchazeč a zvolen nadpoloviční většinou parlamentních zástupců v Radě Evropy. Navzdory spekulacím, že jmenování se stane součástí partyzánské politiky v kontextu předehřy referenda o Brexitu, všichni kandidáti zvažovaní pro danou pozici jsou široce respektováni v rámci advokacie, a žádný z nich nemá stranickou příslušnost.

Brexit , Evropský soud pro lidská práva , ESLP , Británie