EU Watch

Maďarsko: neliberální stát v srdci Evropy

Během let 2010 až 2014 byl v Maďarsku vybudován "neliberální stát", jak sliboval premiér. Od roku 2014 nám byl nabídnut pohled na to, jak funguje skutečná, konsolidovaná neliberální demokracie.

by Hungarian Civil Liberties Union

Maďarsko zůstává součástí Evropské unie, ale jeho činy jsou v rozporu se základními zásadami Unie. Volby, i když se konají v pravidelných intervalech, nejsou svobodné a spravedlivé. I když ústavní instituce existují, nefungují takovým způsobem, jakým by fungovat měly; to znamená, že nepůsobí jako kontrola vládní moci, ale místo toho usnadňují její fungování.


Přečtěte si celou publikaci o tématu, kterou připravilo pět maďarských nevládních organizací: Institut politiky Eötvös Károly, Maďarský helsinský výbor, Maďarská unie občanských svobod, K-Monitor, Mérték Media Monitor.

Podle publikace, i když se v Maďarsku pravidelně pořádají volby, neslouží k cíli svobodné a spravedlivé politické soutěže, ale místo toho mají za cíl prosadit vládní moc.

Maďarská vláda prostřednictvím svých činů a rétoriky tvrdila, že jakákoli kritika vlády je útokem na národ, a proto říká, že takové názory musí být vyloučeny z debat o veřejných záležitostech. Byly dokonce zahájeny kampaně, které osobně diskreditovaly významné kritiky vlády.

Publikace uvádí, že maďarská vláda často přehlíží, když soukromé osoby nezákonně provádějí policejní činnost, ochranu hranic nebo jiné státní odpovědnosti, a když se během toho uchýlí k násilí vůči jiným soukromým občanůmu. Dále také záměrně outsourcuje státní funkce, aby zajistila, že základní práva, která omezují rozsah působnosti státu, se nebudou vztahovat na politicky citlivé situace.

Můžete si přečíst shrnutí o systémové korupci, ignorování společných evropských norem, státem organizovaných nenávistných kampaních a situaci maďarských sdělovacích prostředků.

NNO , Evropa , právní stát , Maďarsko , demokracie