Tech & Rights

#MeAndMyRights: Soukromí nám dává svobodu

Svoboda nás osvobozuje od omezení sociální kontroly. Z tohoto důvodu nám dává svobodu myslet kriticky, zpochybňovat sociální pravidla a diskutovat o myšlenkách, které by mohly být považovány za kontroverzní.

by Israel Butler

Převážná většina z nás se učí, že házet naše odpadky na podlahu místo do koše, je špatné. Mnoho lidí je ale na zem stejně odhodí - v ulicích je spousta důkazů - i když všichni víme, že se to nemá. V uplynulých letech začali psychologové experimentovat s veřejností, aby zjistili, zda dokážou vyřešit problém odhazování odpadků. V rámci některých experimentů vyobrazovali obrázky lidských očí na významných místech, kde měli lidé příležitost k odhazování odpadků. Při dalších pokusech umístili oči na odpad samotný. Porovnali výsledky s případy, kdy nápisy "žádné odpadky" nezahrnovaly obrazy očí. V případech s lidskými očima, lidé mnohem častěji odhazovali odpad do koše.

Přečtěte si předchozí díly série #MeAndMyRights

Proč? Protože lidé mají tendenci řídit se pravidly naší komunity, zvláště když si myslíme, že jsme sledováni, abychom se vyhnuli tomu, že by někdo potrestal. A obraz očí je pro naše podvědomí dostatečným podnětem k vytvoření dojmu, že jsme sledováni - i když víme, že to vlastně není pravda.

Sledující pohled: sociální kontrola

Většina těchto experimentů s "pozorujícím pohledem" pochází z posledních let, ale jsou postaveny na dlouhé řadě experimentů, které začínaly ve třicátých letech minulého století. Prostřednictvím těchto experimentů dokázali sociální psychologové zjistit, že když je jedinec ve skupině, má tendenci dodržovat pravidla a názory většiny. Tento jev se nazývá "sociální kontrola". Jednoduše řečeno, jedním z hlavních důvodů, proč dodržujeme sociální pravidla a máme tendenci následovat většinový názor, je sociální tlak.

Pokusy ukázaly, že sociální kontrola je tak silná, že máme tendenci následovat názor většiny, i když je objektivně nesprávný. Například v některých experimentech psychologové zaplnili skupinu svými lidmi, kterým bylo řečeno, aby měli stejný nesprávný názor na to, která ze tří čár na stránce je nejdelší. A nová osoba, která byla skutečným subjektem experimentu, obvykle následovala názor skupiny, jen aby zapadla. Během let se samozřejmě staly tyto experimenty sofistikovanějšími a zkoumaly záležitosti, jako například, jak vyjadřujeme politické názory a morální názory, ne jen délku řádku na stránce.

Přečtěte si předchozí díly série #MeAndMyRights

Některé novější experimenty se zabývaly tím, co se v těchto situacích fyzicky děje v našem mozku. Když jednotlivec vyjadřuje nesouhlas s většinou své skupiny, aktivuje část mozku spojenou s negativními emocemi. Naopak, když jednotlivci vyjadřují souhlas s většinou, aktivuje uvolňování oxytocinu, hormonu "lásky", který pomáhá vytvářet spojění mezi matkou a dítětem a sexuálními partnery. Vypadá to tak, že jsme nastaveni, abychom se řídili pravidly a následovali většinový názor. Možná se během stovek tisíc let lidé vyvinuli, aby žili v harmonických skupinách, aby se zlepšili naše šance na přežití a získali jsme přístup ke skupinovým výhodám, jako je ochrana, jídlo a přístřeší. V dnešní době by kontroverzní názor mohl znamenat, že se na Facebooku dostanete mimo seznam "přátel". Ve vzdálené minulosti to pravděpodobně znamenalo, že jste byli vyřazeni ze skupiny nebo opuštěni svými společníky a zanechání k osamělé smrti.

Soukromí: mnohem víc než právo něco skrývat

Co má tohle všechno co do činění s ochranou soukromí? Soukromí je vaše schopnost řídit, jaké informace o sobě sdílíte a s kým je sdílíte. Sdílíme informace, myšlenky, názory, majetek, osobní prostor a naše tělo. S těmito věcmi sdílíme našeho partnera, členy rodiny, přátele, spolužáky, kolegy, známé, cizince a širokou veřejnost. A když se rozhodneme sdílet různé věci s různými lidmi, rozhodli jsme se, že s někým určité věci nesdílíme. Když máme nad těmito možnostmi kontrolu, můžeme říci, že máme soukromí. Když je nám naše kontrola nad těmito možnostmi odebrána, naše soukromí je napadeno.

Vzhledem k tomu, že soukromí nám dává možnost zvolit si, s kým budeme informace o sobě sdílet, dovoluje nám omezit, do jaké míry zveřejňujeme určité informace - jinak, dovoluje nám je "skrýt". Ale soukromí je mnohem víc než skrývání. Jedná se o vytvoření prostoru, kde máme svobodu k výměně informací, přemýšlení a rozhodování o naší společnosti a způsobu jejího vedení.

Soukromí nám dává svobodu před sociální kontrolou. Dává nám svobodu zpochybňovat názory, pravidla, hodnoty a tradice, kterými se řídí většina. Když se nikdo nedívá, nebo když jsme s důvěryhodnou skupinou lidí, můžeme sdílet myšlenky a názory, které bychom na veřejnosti neprezentovali. A to je nezbytné pro to, aby demokracie fungovala správně. Proč? O tom více příště.

Pokud byste chtěli podrobnější informace nebo byste chtěli sledovat důkazy a studie, kterým se věnujeme, zde se můžete podívat na celou naši zprávu "Bezpečnost prostřednictvím lidských práv."

soukromí , #MeAndMyRights