Tech & Rights

#MeAndMyRights: Hromadný dohled je jako čokoládová konvice

Proč? Protože je to zbytečné a je to nebezpečné. Pouze tradiční metody shromažďování informací pomohly bezpečnostním službám zastavit terorismus. Masový dohled, který nemá výsledky, odčerpává zdroje od nástrojů, které skutečně fungují.

by Israel Butler

Všechny dostupné důkazy ukazují, že když se bezpečnostním službám podařilo chytit skutečného podezřelého z terorismu, nebylo to nikdy díky důkazům shromážděným prostřednictvím hromadného dozoru. Místo toho to bylo založeno na důkazech vzniklých z tradičních metod shromažďování informací. Mezi tyto osvědčené nástroje patří policejní vyšetřování, cílené sledování podezřelých osob, informace od informátorů nebo od přátel, příbuzných nebo členů komunity, do kterých podezřelý patřil.

Přečtěte si předchozí díly série #MeAndMyRights

Podobný výzkum ukazuje, že to nebyl nedostatek hromadného dozoru, který zabránil bezpečnostním službám v tom, aby zastavily drtivou většinu teroristických útoků na Západě od roku 2001. Je těžké najít útok, při kterém by bezpečnostní služby ve skutečnosti již neznaly některé nebo všechny pachatele předem. Bezpečnostní služby nebyly schopny zastavit tyto pachatele, protože v době, kdy prováděli své útoky, nebyli pozorně sledováni. Proč ne? Obvykle existují tři důvody a žádný z nich není nedostatek hromadného dozoru. Za prvé, protože bezpečnostní služby neměly prostředky ke sledování všech podezřelých, které by sledovat chtěly. Takže musí prioritizovat. A někdy seřadí své priority špatně. Zadruhé, protože ignorovaly tipy na konkrétní podezřelé osoby, které obdržely od bezpečnostních služeb jiných vlád. Zatřetí, protože bezpečnostní služby nezvládly sdílení informací s informacemi z vlastních oddělení a jiných vládních služeb. To ukazuje, že masový dohled není součástí reakce na terorismus. Bezpečnostní služby je třeba lépe financovat a lépe organizovat. To jim umožní sledovat známější podezřelé a správně spolupracovat s dalšími orgány.

Hromadný dohled je nebezpečný, protože vyžaduje peníze, aby zařízení a zaměstnanci analyzovali a prozkoumali informace, a přesto nemá žádné výsledky. Peníze a zaměstnanci, které se investují do hromadného dozoru, by se mohli investovat do vylepšení tradičních forem vyšetřování, které skutečně zajišťuje vyšší bezpečí. Vedle toho hromadný dohled vytváří spoustu irelevantních informací, které odrazují vyšetřovatele od skutečných hrozeb, o kterých již vědí.

Přečtěte si předchozí díly série #MeAndMyRights

Během let 2016 a 2017 došlo k několika útokům, například k útoku s nákladním vozem v Nice a k několika útokům "osamělého vlka" v USA a Německu, kde příslušní lidé nebyli předem známí bezpečnostním službám pro spojení s terorismem nebo násilný extremismus. Většino však tito lidé byli známí jiným orgánům - ať již kvůli trestné činnosti a / nebo duševním problémům. Agentura EU pro vymáhání práva Europol varovala, že problémy duševního zdraví, spíše než skutečný ideologický závazek k násilnému extremismu, jsou klíčovým faktorem útoků "osamělého vlka". Opět platí, že hromadný dohled není správným řešením pro řešení těchto druhů útočníků: proč shromažďovat obrovské množství informací od široké veřejnosti, když pachatelé mají tendenci být jednotlivci, kteří již přišli do styku s úřady? Spíše se zdá být rozumnější, aby se vlády ujistily: zaprvé, že poskytují náležitou péči a podporu jednotlivcům s problémy duševního zdraví, kteří mohou být zranitelní tím, že se mohou dostat pod vliv někoho, kdo je navede k násilnému jednání; za druhé, že brání tomu, aby se lidé ve vězení dostali k násilnému extremismu.

Pokud byste chtěli podrobnější informace nebo byste chtěli sledovat důkazy a studie, kterým se věnujeme, můžete se podívat na celou naši zprávu "Bezpečnost prostřednictvím lidských práv" zde.

terorismus , hromadný dohled , #MeAndMyRights