Democracy & Justice

Maďarský ústavní soud odložil rozhodnutí o CEU, zákoně o nevládních organizacích

Maďarský ústavní soud přerušil zkoumání ústavní souladnosti zákona CEU a zákona o transparentnosti organizací financovaných ze zahraničí až do ukončení řízení o porušení právních předpisů zahájeného ESD.

by Hungarian Civil Liberties Union
Civil

Čtvrtina maďarských poslanců zahájila v obou věcech řízení u Ústavního soudu. Soudní dvůr není v žádném případě vázán lhůtou pro přijetí rozhodnutí.

Stížnost předložená opozičními poslanci byla zařazena na pořad jednání v lednu roku 2018. Přestože Soudní dvůr v té době začal o těchto otázkách diskutovat, zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí.

"Ústavní soud se rozhodl, že nebude jednat jako soud. Ačkoli je odpovědný za ochranu základních práv stěžovatelů, odmítá přijmout rozhodnutí a to o Středoevropské univerzitě, jejíž existence je ohrožena, ale i o stigmatizovaných nevládních organizacích financovaných ze zahraničí, předtím, než Evropský soudní dvůr vydá rozsudek ve věci, která nemá nic společného s řízením u Ústavního soudu. Toto zdržení je naprosto neopodstatněné," komentovala situaci HCLU.

HCLU spolu s dalšími nevládními organizacemi bojkotuje Maďarský občanský zákon.

LexNGO , LexCEU , NNO , ceu , Maďarsko