Tech & Rights

Německo: Lidskoprávní témata, která by vás měla zajímat

K porušování lidských práv dochází na celém světě, přesto často zapomínáme, na ty, ke kterým dochází na našem vlastním prahu. Ačkoli je nemožné zahrnout všechny problémy v Německu, zde jsou některé příklady.

by Adriana Kessler

Uprchlíci a azyl

Uprchlíci a azylové politiky tvoří problém, který si získal hodně pozornosti a je široce diskutován. Jak může být možné, že velmi často jediný způsob, jak mohou uprchlíci získat přístup ke svému právu na azyl je riskovat své životy na nebezpečné a ilegální cestě? Jak je možné, že úřadům v Německu trvá více času zpracování žádosti o azyl než kterékoli jiné evropské zemi? Jak může být možné, že obce v Německu nejsou schopny zajistit dostatečné přístřeší pro uprchlíky? Jak může být možné, že znovu a znovu slyšíme o případech uprchlíků zneužívaných policií nebo zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb? A jak může být možné, že přístup ke zdravotní péči je pro uprchlíky a žadatele o azyl tak obtížný, že vede téměř k úmrtí dítěte?

Ochrana údajů a svoboda informací

Většina lidí je velmi neopatrná se svými soukromými údaji na internetu. Jsou si vědomi významu a možných dopadů na jejich soukromou sféřu? Co přesně má právo na soukromí znamenat v digitálním věku? A jaké jsou důsledky pro Německo? Kdo jsou dohledové komunikace v Německu, z jakých důvodů a do jaké míry? Kolik dohledu je nezbytného, a kolik spolupráce by mělo existovat mezi tajnými službami? Bude Parlamentní vyšetřovací výbor Spolkového sněmu na NSA schopen ujasnit rozsah a pozadí dozorových činností prostřednictvím zahraničních tajných služeb v Německu? Je zamýšlené posílení pravomocí Německé zahraniční zpravodajské služby (BND), správná odpověď?

Rasismus a diskriminace

Další důležitou otázkou v Německu je rasismus a diskriminace. Jak je možné, že pravicová teroristická skupina byla schopna páchat několik let vraždy, aniž by to zjistily bezpečnostní agentury? Parlamentní vyšetřovací výbor Bundestagu zveřejnil seznam doporučení, který je skvělým startem, ale kdo se ujistí, že bude uveden do praxe?

A jak je možné, že vědec s německými a indickými rodiči je jediná osoba, která je opakovaně vystavena policejním kontrolám ve svém vlakovém kupé, když dojíždí do práce tak jako mnoho jiných lidí? Proč je rasové profilování běžnou realitou? Kdy to Německo zakáže na základě doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace?

Lidská práva a právní předpisy

Se všemi těmito otázkami na paměti je důležité si uvědomit, že Německo se zavázalo k dodržování a ochraně lidských práv. Pokud jsou tato práva porušována, oběti mají v Německu nárok na žalobu. Německá základní práva (Grundrechte) a Ústava (Grundgesetz), zde hrají přirozeně důležitou roli. Ale Německo má i další povinnosti v oblasti lidských práv.

Většina lidí ví o Evropské úmluvě o lidských právech. Tyto smlouvy OSN o lidských právech nejsou tak dobře známé, i když jsou stejně tak právně závazné. Například Všeobecná deklarace lidských práv, Pakt OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, Úmluva o právech dítěte, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, nebo Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Všechny tyto smluvy jsou v Německu právně závazné - stejně jako Evropská úmluva o lidských právech - a je třeba je brát v úvahu při interpretaci německých zákonů, nebo dokonce i Ústavy. Je toho hodně před náma, a mnoho příběhů má ještě být řečeno.

lidská práva , digitální práva , diskriminace , rasismus , Německo , práva dítěte , Evropská úmluva o lidských právech , NSA , masový dohled , rasové profilování , NSU , Parlamentní vyšetřovací výbor , právo na azyl , Spojené národy , uprchlíci a azyl