Tech & Rights

Lidská práva musí být v centru každého plánu boje proti chudobě

Nová zpráva objasňuje, že pokud má být boj proti chudobě smysluplným a trvalým, musíme se zaměřit na lidská práva.

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Pro účinný přístup k chudobě je třeba se zaměřit na lidská práva. K tomuto závěru dospěl Nizozemský institut pro lidská práva ve své zprávě "Lidská práva v Nizozemsku: chudoba, sociální vyloučení a lidská práva".

Chudoba = tlak

Zpráva ukazuje, že chudoba vyvíjí velký tlak na různá lidská práva a naopak: pokud nejsou lidská práva dostatečně zaručena, je riziko chudoby mnohem větší. Jde například o právo na zdraví, vzdělání, práci a bydlení. Navíc výzkum ukazuje, že 80% lidí žijících v chudobě tvrdí, že chudoba ovlivňuje jejich důstojnost. Institut proto žádá vládu, aby vytvořila širokou politickou vizi a národní program boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Čísla nelžou. V Nizozemí - a jistě i na karibských územích - mnoho lidí a rodin stále žije v chudobě. S chudobou se může potýkat každý: ztratíte práci, rozvedete se nebo budete mít vysoké náklady na zdravotní péči. Jedná se o složitý problém, který není jen o tom, že máte příliš málo peněz. Lidé žijící v chudobě často skončí v bludném kruhu bezmoci, stigmatizace, diskriminace a vyloučení.

Předsedkyně Institutu pro lidská práva, Adriana van Dooijeweertová, uvedla: "Život v chudobě může mít vliv na lidskou důstojnost. Kromě toho má chudoba také důsledky pro naši společnost. Pokud se lidé domnívají, že nejsou součástí společnosti, může to vést ke společenské nespokojenosti a menší důvěře v instituce, jako je vláda a právní stát."

Chudoba a lidská práva

Právo na slušnou životní úroveň a ochranu před chudobou a sociálním vyloučením, právo na zdraví, právo na vzdělání, právo na práci a právo na bydlení jsou základními lidskými právy. Ve všech těchto tématech existují problémy s účastí, autonomií, rovností a právní ochranou. Chudoba může vést k nezdravé stravě, životu v nezdravém prostředí nebo vyhýbání se péči.

Přibližně 2,5 milionu lidí v Nizozemsku je negramotných. Mnozí z nich jsou dlouhodobě chudobní, mají problémy se zdravím a jsou méně sociálně a politicky zapojeni. Také děti nevzdělaných rodičů dostávají od učitelů horší známky. A přestože práce je stále hlavním zdrojem příjmů, ukazuje se, že placená práce není zárukou, že se vyhneme nebo se dostaneme ven z kola chudoby. I počet lidí bez domova se zvyšuje, a mnoho lidí si nemůže dovolit náklady na bydlení.

Co se musí stát?

Vláda má politickou vizi v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. V této vizi by se měla více zaměřit na právo na dobrou životní úroveň, zdraví, vzdělání, práci a ubytování. Musí existovat program pro evropské i karibské části Nizozemska. Je také důležité, aby vláda spolupracovala s obcemi, zájmovými skupinami a chudobou. Totéž platí pro obce, když začnou pracovat na problematice chudoby.

"Snižování chudoby tam, kde se stále vyskytuje, a předcházení chudobě, kde hrozí, že vznikne, je hlavním úkolem vlády," řekla Van Dooijeweert. "Institut je přesvědčen, že vláda může uspět pouze s politickou vizí chudoby, ve které je ústřední realizace lidských práv."

Jak lidé chudobu pociťují?

Institut pověřil výzkumnou agenturu GfK, aby provedla průzkum vnímání chudoby. Ten ukázal, že 80% lidí, kteří se považují za chudých, tvrdí, že to ovlivňuje jejich zdraví. 91% vnímá, že jejich svobodná volba je ovlivněna a 80% pociťuje dopad na jejich důstojnost. Zdá se, že chudoba také ovlivňuje možnosti účasti. Zatímco 64% obyčejné populace v Nizozemsku říká, že se zapojují do různých aktivit, tento počet klesá na 37% u lidí s nízkými příjmy. Třicetpět procent lidí, kteří zažívají chudobu, se kvůli tomu cítí vyloučeno.

Přečtěte si více v celé zprávě "Lidská práva v Nizozemsku: chudoba, sociální vyloučení a lidská práva" (v holandštině).

lidská práva , Nizozemský institut pro lidská práva , Nizozemsko , sociální vyloučení , chudoba , Adriana van Dooijeweert