Tech & Rights

Síť Liberties zahajuje kampaň s cílem získat analýzu dopadů trasovacích aplikací Covid-19 v 9 zemích EU

Členové Liberties podali svým vnitrostátním orgánům v 9 zemích EU žádost o poskytnutí informací týkajících se nových aplikací pro sledování kontaktů, symptomů a karantény zavedených za účelem kontroly šíření Covid-19.

by LibertiesEU

Žádosti o poskytnutí informací nám pomohou shromažďovat informace o těchto aplikacích a umožní nám porovnat různé přístupy v celé Evropě. Cílem Liberties a jejích členů je zabránit tomu, aby úřady nebo soukromé společnosti zpracovávaly více osobních údajů, než je ty, které jsou nezbytné k ochraně před koronavirem. Usilujeme také o minimalizaci rizika úniku dat a dalšího narušení soukromí.

Nejvíc nás znepokojuje, že zatímco cíl záchrany životů a živobytí je bezpochyby opodstatněný, cesta hromadného sledování je docela možná zbytečná a určitě nebezpečná. Organizace zabývající se lidskými právy musí zajistit, aby evropské vlády převzaly odpovědnost za přípravu posouzení dopadů vážně, a aby žádná evropská vláda nepoužívala pandemii jako záminku pro normalizaci rozšířeného využívání invazivních technologií digitálního dohledu.

Cílem Liberties je zvrátit zvýšenou úroveň dohledu. Domníváme se, že aplikace pro sledování kontaktů, sledování symptomů a karantény by se měly používat pouze tehdy, pokud důkazy prokazují, že jsou pro stanovené cíle účinné a měly by být na dobrovolném základě. Měly by se dodržovat zásady stanovené v zákonech o ochraně údajů, jako je GDPR na úrovni EU.

Tato iniciativa upozorňuje vlády a širokou veřejnost na skutečnost, že lidská práva jsou důležitými zárukami v mimořádných situacích, jako je tato pandemie. Zajišťují důvěru veřejnosti - předpoklad pro každou úspěšnou sociální koordinaci - a v konečném důsledku chrání veřejné zdraví.

Mezi země, které se k této iniciativě připojují, patří Bulharsko, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Litva, Polsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Projekt bude zahrnovat také Belgii, Německo a Irsko, ale v těchto třech zemích se členové Liberties vydali jinou cestou a nepodají žádosti o poskytnutí informací jako první krok.

V případě, že máte zájem připojit se k tomuto projektu, dejte nám prosím vědět: info@liberties.eu

#trackthetrackers

#humanrightsundercorona

#trackthetrackers , digitální soukromí , digitální práva , #humanrightsundercorona , právo na soukromí