Tech & Rights

"Jak jsem se stal nečlověkem"

"Jak jsem se stal nečlověkem" - tak se jmenuje díl pořadu Pološero na téma zbavování lidí svéprávnosti, který představil i životní příběhy klientů Ligy lidských práv. Česká republika se potýká s děravou legislativou,...

by The League of Human Rights

"Jak jsem se stal nečlověkem" - tak se jmenuje díl pořadu Pološero na téma zbavování lidí svéprávnosti, který představil i životní příběhy klientů Ligy lidských práv.

Česká republika se potýká s děravou legislativou, která umožňuje zneužívání institutu zbavení svéprávnosti. Tato skutečnost má hluboké kořeny v totalitním režimu, kdy úzce souvisela se zneužíváním psychiatrické léčby. A i když nedávno přijatá novela Občanského zákoníku má poměrně moderní střih a umožňuje nové možnosti opatrovnického institutu, právní praxe si s celou situací neví rady.

svéprávnost , soudnictví , Česká republika