Tech & Rights

#MeAndMyRights: Temnota, můj drahý příteli: Jak hromadný dohled zabíjí veřejnou debatu

Výzkum ukazuje, že hromadný dohled způsobuje pokles svobody projevu na internetu. Přečtěte si nejnovější epizodu naší série, abyste se dozvěděli více o "spirále ticha".

by Israel Butler

Vědci zkoumali, jak se veřejnost chová na internetu. Došli k závěru, že od té doby, co Edward Snowden řekl všem, že naše bezpečnostní služby sledovaly všechno, co na internetu děláme, veřejnost jej začala považovat za místo bez soukromí. Jinými slovy, mnozí z nás se začínají chovat na internetu, jako když se nacházejí na veřejném místě, které je sledováno. Tato tendence veřejnosti držet se zpátky tváří v tvář dohledu je označována jako "spirála ticha". Zde je několik příkladů.

Průzkum z roku 2014, který zahrnoval čtyři evropské země, ukázal, že většina lidí ve Spojeném království (60%), Německu (65%), Španělsku (66%) a Francii (76%) se domnívají, že internet není bezpečné místo k vyjádření svých názorů - částečně kvůli vládnímu dohledu a částečně kvůli sledování ze strany podniků.

Přečtěte si předchozí díly série #MeAndMyRights

Dvacet pět procent respondentů v průzkumu v USA, kteří věděli o programech hromadného dozoru vlády, uvedlo, že změnily způsob, jakým využívají technologii ke komunikaci, například tak, že již nehovoří o svém soukromém životě on-line, nepoužívají vyhledávače pro hledání informací o určitých tématech nebo nedělají vtipy, které by mohly být vytrženy z kontextu.

Další část výzkumu se zaměřuje na to, jak lidé změnili způsob, jakým internet využívají, prostřednictvím sledování počtu návštěv určitých stránek Wikipedie. Výzkum se zaměřil na téměř 50 stránek Wikipedie, které se zabývaly tématy, o nichž média hlásila, že je v rámci svého programu hromadného dozoru sledována Agentura pro národní bezpečnost USA. Výzkumníci zjistili, že po Snowdenovém odhalení došlo k dlouhodobému poklesu počtu návštěv na těchto stránkách o 30%.

Jiný výzkumník se pokusil zjistit, jak jsou jednotlivci ochotni vyjádří své politické názory online, když jsou si vědomi programů hromadného dozoru. Tato studie zjistila, že občané měli tendence své názory na internetu cenzurovat (v tomto případě na Facebooku) a zdrželi se vyjádření politických názorů, které nejsou v souladu s dominantním veřejným míněním nebo s přijatými pravidly.

Přečtěte si předchozí díly série #MeAndMyRights

Novější studie se zabývala ochotou jednotlivců hovořit, psát, vyhledávat a sdílet informace o určitých (legálně přípustných) tématech a aktivitách online. Šedesát dva procent lidí uvedlo, že je méně pravděpodobné, že budou mluvit nebo psát o určitých tématech z důvodu státního dozoru. Sedmdesát osm procent souhlasilo, že jsou díky vládnímu dohledu opatrnější v tom, co diskutují on-line. Sedmdesát osm procent se shodlo, že státní dohled je nutí být opatrnější v tom, co hledají online. Šedesát procent uvedlo, že je méně pravděpodobné, že budou sdílet obsah, který vytvořili online kvůli státnímu dohledu.

Důkazy jsou zcela jasné: masový dohled zabíjí výzkumy a diskuse na internetu, které jsou nezbytné pro fungování demokracie.

Chcete-li podrobnější informace nebo byste chtěli sledovat důkazy a studie, kterým se věnujeme, zde se můžete podívat na celou naši zprávu "Bezpečnost prostřednictvím lidských práv."

#MeAndMyRights , svoboda projevu , digitální práva , soukromí