Tech & Rights

Evropská komise souhlasí s větší transparentností pokynů ke směrnici o ochraně autorských práv

Evropská komise souhlasila s požadavkem Liberties na větší transparentnost a souhlasila se sdílením návrhů pokynů pro provádění směrnice o autorských právech s členy dialogu se zúčastněnými stranami.

by Eva Simon

Generální ředitel Roberto Viola souhlasil se sdílením pokynů a napsal, že účastníci dialogu zúčastněných stran „mají mé ujištění, že budete před přijetím pokynů dále konzultováni“ a že o podrobnostech a načasování této konzultace “bude rozhodnuto krátce a sdíleno s vámi.“

Co tomu předcházelo

V lednu zaslala Liberties a 42 dalších organizací pro základní a digitální práva a znalostní komunita Komisi otevřený dopis, v němž ji vyzvala, aby v duchu lepší právní úpravy a transparentnosti sdílela návrhy pokynů s cílem zajistit, aby zahrnovala řádná pravidla pro nahrávací filtry a byla chráněna svoboda projevu.

Dialogy zúčastněných stran organizovala Komise. Online platformy, držitelé autorských práv, uživatelské organizace a organizace pro ochranu základních práv a digitálních práv se setkávají a diskutují o osvědčených postupech spolupráce mezi online platformami a nositeli práv.

Z hlediska lidských práv je cílem nalezení rovnováhy mezi základními právy a autorskými právy. Článek 17 směrnice (dříve článek 13) upravuje nový režim odpovědnosti on-line platforem, nahrávacích filtrů a dohod mezi vlastníky autorských práv a online platforem.

Pro více informací o hrozbách článku 17 pro volný a otevřený internet si přečtěte tento článek.

svoboda projevu , svoboda vyjadřování , #copyright , autorská práva