Tech & Rights

Naše svoboda projevu je ohrožena návrhem Evropských autorskoprávních předpisů - Zde se dočtete jak

Touha Evropské komise modernizovat autorskoprávní předpisy je namístě, ale klíčová část tohoto návrhu by představovala vážnou hrozbu naší svobodě projevu.

by Orsolya Reich

Evropská komise chce modernizovat autorské právo. Jedná se o vítaný pokus, protože nařízení EU je vážně zastaralé: je zpoloviny tak staré jako Internet sám a od té dobry, co EU naposledy řešila tuto problematiku se na toho na Internetu hodně zmenilo. Návrh, který navrhla Komise, však ohrožuje svobodu projevu. Liberties vyzývá Komisi k odstranění čl. 13 odst. 1 návrhu Směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu, s cílem vyhnout se vážnému ohrožení lidských práv.

Doposud je odpovědnost internetových společností za obsah uživatelů regulována tzv. Směrnicí o elektronickém obchodu. Podle této směrnice nejsou internetové společnosti odpovědné za přenášená data, pokud si nejsou vědoma porušení autorských práv. Nemusí sledovat obsah uživatelů. Jsou odpovědní pouze pokud je držitel autorských práv upozorní na porušení a oni adekvátně nezareagují. Mnoho společností, zejména z hudebního průmyslu, tímto systémem pohrdá, protože musí sledovat a vyhledávat materiály porušující autorská práva. Získání takového obsahu vyžaduje velké úsilí, času a další cenné zdroje - zdroje, které by mohly být vynaloženy lépe. Cítí se nechráněni a zranitelní. Věří, že platformy jako je Youtube, Instagram nebo Tumblr by měly mít větší finanční odpovědnost, protože část jejich zisku je nepochybně generována z obsahu porušujícího autorská práva, který umožňují uživatelům stahovat.

Článek 13 navrhované Směrnice by nahradil současný systém omezené odpovědnosti potřebou implementace automatického filtrování obsahu, které by zabránilo tomu, že by byl autorským právem chráněný obsah vůbec nahrán na Internet. To by vyžadovalo, aby všechny internetové společnosti monitorovaly obsah, který chtějí jejich uživatelé vkládat.

Je důležité zdůraznit: předmětný článek by se týkal všech poskytovatelů internetových služeb, a museli by monitorovat veškerý obsah vkládaný užitaveli. Pokud bude článek 13 schválen, budou muset sledovat veškerý obsah nejen platformy hostující videa (jako Youtube), ale i platformy sociálních médií (jako Facebook nebo Twitter), platformy bloggerů (jako Blogger nebo Wordpress), platformy pro sdílení fotografií (jako Instagram, Flickr) a vlastně každý druh platformy, kde je možné vkládaní obsahu.

Je velmi nepravděpodobné, že budou poskytovatelé internetu používat filtrační technologie, aby se řádně vypořádali s flexibilitou autorského práva jako je parodie nebo citace. Je pravděpodobnější, že zabrání vkládání jakéhokoli obsahu, který by mohl byť jen teoreticky narušit autorská práva. Pokud budou muset poskytovatelé internetu zavést filtrační mechanismy aby se vyhli odpovědnosti, je téměř jisté, že budou aplikovat spíše restriktivnější opatření než riskovat pokutu.

To je extrémně problematické.

Představte si, že chcete nahrát video na Facebook. K dispozici je však nějaká hudba chráněná autorskými právy, která je identifikovatelná na pozadí. Pokud vstoupí v platnost článek 13, existuje velká šance, že nebudete moci nahrát své video.

Nebo si představte, že chcete vyjádřit svůj názor o politicích ve vaší zemi tím, že chcete ukázat, že jejich gesta jsou podobná gestům záporáků ze známých filmů. Vytvoříte krátké video, které zobrazuje scény a fragmenty zpráv jedno po druhém a chcete jej nahrať na svůj blog. Pokud vstoupí v platnost článek 13, existuje velká šance, že to nebude možné.

Ačkoli článek 13 vyžaduje, aby členské státy zaváděly stížnostní mechanismy, pravděpodobně nepomohou. Aby se předešlo právní a byrokratické zátěži, většina poskytovatelů odstraní nebo zablokuje obsah na základě svých smluvních podmínek, nikoliv na základě zákona. Podniky mají tendenci maximalizovat zisk, ne hledat nejlepší cestou k dosažení nejlepší rovnováhy mezi autorským právem a svobodou slova.

Obavy z článku 13 jsou poměrně široce sdíleny. Mnozí argumentují tím, že článek 13 ohrožuje nejenom svobodu projevu, ale také rozmanitost v internetovém ekosystému. Také vytváří vážnou právní nejistotu. Známí učenci a akademici vyjádřili svůj názor na navrhovanou legislativu. Do několika evropských institucí byly zaslány otevřené dopisy. Členské státy vyjádřily své obavy ohledně zákonnosti návrhu.

Liberties iniciovala kampaň, aby upozornila členy Evropského parlamentu, že by měly zvážit i lidskoprávní stránku navrhované Směrnice a odstranit článek 13. Ve druhé fázi této kampaně budou vyzváni občané, aby zaslali se stejnou žádostí dopis přímo europoslancům. Pokud se chcete dozvědět více o této části kampaně, prosím přihlašte se k odběru našeho newsletteru.

Přidejte se k nám v boji za naše základní práva!

copyright