Tech & Rights

Slyšení kterých eurokomisařů bude zásadní pro práva a demokracii?

Evropský parlament dnes zahájí sérii slyšení komisařů a grilování všech nominovaných do Sboru komisařů. Zde jsou slyšení, která jsou nejdůležitější pro práva, demokracii a právní stát.

by György Folk
Source: European Commission

Nominovaní členové týmu Ursuly von der Leyen budou muset od 30. září do 8. října projít formálním slyšením členů 18 výborů v Evropském parlamentu (EP). Každý výbor jim položí nejméně 25 otázek.

Minulý čtvrtek identifikoval Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu (JURI) dva případy střetu zájmů týkající se rumunské kandidátky Rovany Plumbové, kandidátky na komisařku pro dopravu a maďarského kandidáta Lászla Trócsányiho, kandidáta na komisaře pro vztahy se sousedy EU. Evropský parlament má právo identifikovat jakýkoli střet zájmů, který se kandidáta týká - což pomáhá vysvětlit, proč zatím jen 24 kandidátů získalo zelenou pro postup do fáze slyšení. (AKTUALIZACE: JURI v pondělí ráno přezkoumala dvě čekající nominace, ale nezměnila své postavení a odmítla dva dotázané kandidáty. Nyní je míč u von der Leyenové, která spolu s maďarskou a rumunskou vládou musí přijít s novími kandidáty.)

Všichni kandidáti již vyplnili dotazník týkající se všeho od finančních zájmů po otázky související s politikou. Kromě dotazování kandidátů mohou poslanci odmítnout schválení jednotlivých kandidátů nebo dokonce celého týmu komisařů.

Jak budou slyšení probíhat

Nominovaní kandidáti, známí jako kandidáti na komisaře, dostanou 15 minut na úvodní prohlášení, než budou muset odpovědět na 25 otázek plus případné následné otázky. Každé slyšení bude zakončeno pětiminutovým závěrečným prohlášením dezignovaného komisaře.

Po skončení slyšení budou o kandidátech hlasovat vedoucí poslanci každého z výborů EP účastnící se zasedání. Nominovaní musí získat dvoutřetinovou většinu, aby byli schváleni. V případě, že jmenovaný komisař nedosáhne této hranice, bude muset odpovědět na další písemné otázky. Po posouzení písemných odpovědí rozhodne Konference předsedů výborů, zda jsou odpovědi uspokojivé. Pokud ne, Konference předsedů Parlamentu (předseda EP a vedoucí politických skupin EP) může uspořádat druhé slyšení. Pokud ani druhé slyšení neschválí kandidáta, musí kandidát získat prostou většinu hlasů celého výboru.

Podle plánovaného harmonogramu - a za předpokladu, že kandidáti von der Leyenové projdou - vyhlásí Konference předsedů EP jednání za ukončená. Europoslanci poté na plenárním zasedání, které se bude konat 21. října ve Štrasburku, zahlasují konečně.

Nová Sbor komisařů má začít pracovat od 1. listopadu 2019.

Zde je is a kompletní seznam slyšení.

Sledujte slyšení živě.

Slyšení zvláště zajímavá pro práva a svobody:

Úterý 1. řijna

14.30-17.30 Ylva Johansson (Švédsko) Vnitřní záležitosti občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti

18.30-21.30 Stella Kyriakides (Kypr) Zdraví, životní prostředí, zemědělství

Středa 2. října

9.00-12.00 Didier Reynders (Belgie) Spravedlnost, občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci/právní záležitosti Vnitřního trhu a ochrana spotřebitele

14.30-17.30 Helena Dalli (Malta) Rovnost, rovnost pohlaví/zaměstnání, občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti

Čtvrtek 3. října

18.30-21.30 Margaritis Schinas (Řecko) Ochrana našeho evropského způsobu života, občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti/kultura a vzdělávání, zaměstnanost

Dubravka Šuica (Chorvatsko) Demokracie a demografie, ústavní záležitosti, zaměstnanost

Pondělí 7. října

14.30-17.30 Věra Jourová (Česká republika) Hodnoty a transparentnos, ústavní záležitosti/občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti, právní záležitosti

Evropský parlament , Evropská komise , Evropská unie