Tech & Rights

Diskriminace Romů v Itálii přetrvává, říká zpráva OSN

Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace publikoval své závěrečné vyjádření k italské pravidelné zprávě. Výbor vyjádřil své obavy z vytrvalosti diskriminace vůči komunitám Romů a Sintů společenství, zdůrazňujíc...

by Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace publikoval své závěrečné vyjádření k italské pravidelné zprávě. Výbor vyjádřil své obavy z vytrvalosti diskriminace vůči komunitám Romů a Sintů společenství, zdůrazňujíc praxi nucených vystěhování, které mají negativní dopad na schopnost dětí zůstat ve škole, a na skutečnost, že tyto komunity stále žijí v segregovaných a odlehlých táborech. Kromě toho doporučil, aby Itálie zastavila výstavbu dalších táborů a zajišťuje inkluzi komunit do italské společnosti.

diskriminace sintů , diskriminace romů , diskriminace , Cild , Associazione 21 Iuglio , CERD