Tech & Rights

Past na svobodu projevu v evropské reformě autorského práva se nekoná

Svoboda projevu ustála důležitou bitvu v diskusi o reformě autorských práv v Evropském parlamentu, i když mnoho našich práv stále zůstává v ohrožení.

by LibertiesEU

Výbor Evropského parlamentu (EP) pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti (LIBE) hlasoval minulý týden proti cenzurnímu řešení návrhu směrnice o autorských právech. Přijatá verze zdaleka není dokonalá, Liberties však vidí oproti původní verzi značné zlepšení. To můžeme považovat za drobné vítězství pro svobodu projevu.

Největším úskalím jsme se vyhnuli

Původně navrhovaný článek 13 by přinutil internetové společnosti, které sdílejí a ukládají obsah generovaný uživateli, aby cenzurovaly nahrávání do svých služeb. Liberties a dalších 56 organizací zabývajících se lidskými právy a organizací zabývajících se právy na ochranu digitálních práv zaslaly tvůrcům politik EU otevřený dopis o odstranění problematického článku 13. Argumentovali jsme, že návrh by vedl k cenzuře a vymazání obsahu a současně by způsobil neustálé sledování. Tyto podmínky by porušovaly svobodu projevu, svobodu informací a soukromí. Nejen organizace na ochranu lidských práv, ale i vedoucí odborníci a akademičtí pracovníci vyjádřili své znepokojení ohledně článku 13. Dokonce i členské státy vznesly obavy ohledně zákonnosti návrhu.

Schválená zpráva LIBE o reformě navrhuje odstranit dvě nejkontroverznější části článku 13. Nejprve doporučuje odstranit povinné filtrování pro každý jednotlivý upload na internet. Zadruhé objasňuje, že opatření k zajištění prosazování licenčních ujednání by nemělo zahrnovat obecné povinnosti monitorování internetových společností.

Co bude dál?

Dalším parlamentním krokem bude hlasování ve Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti (JURI). Hlasování ve výboru je naplánováno na 24. a 25. ledna 2018. Nedávnému hlasování ohledně LIBE mělo pomoci poskytnutí stanoviska JURI o otázkách občanských svobod. To, že bude LIBE hlasovat pro lidská práva, ale automaticky neznamená, že JURI, jako příslušný výbor, bude uplatňovat stejný přístup. My v Liberties bychom očekávali, že JURI bude následovat rady LIBE. Ale toto je kontroverzní otázka s četnými protichůdnými zájmy. To je důvod, proč boj nekončí na parlamentní úrovni. Po parlamentním hlasování bude další fáze třístranné jednání mezi zástupci členských států v Radě, v Komisi a v Parlamentu.

Debata není zdaleka u konce, dále pracujeme na směrnici o autorském právu, abychom zajistili, že tvůrci politik EU budou brát naše lidská práva vážně. Máte-li zájem o toto téma nebo se chcete připojit k našemu boji proti cenzuře, odebírejte náš newsletter.
copyright