Tech & Rights

Směrnice o autorských právech byla schválena, ale boj proti nahrávacím filtrům není u konce

Evropský parlament schválil novou směrnici o autorských právech slibující tvůrcům obsahu spravedlivou odměnu za jejich práci, ale kontroverzní část předpisu také ohrožuje svobodu projevu a volný a otevřený internet v Evropě.

by Eva Simon

Poslanci Evropského parlamentu (EP) hlasovali 26. března o směrnici EU o autorském právu, což bylo poslední překážkou, než se směrnice stane zákonem. Směrnice, která byla dnes přijata, obsahuje kontroverzní článek 13, který přísně omezuje bezplatnou online komunikaci v příliš horlivém pokusu omezit porušování autorských práv.

Závěrečné hlasování bylo 348 pro, 274 proti a 36 se zdrželo hlasování. Samostatné hlasování s otázkou, zda má být článek 13 odstraněn ze směrnice, neuspělo o pouhých 5 hlasů.

Cílem směrnice o autorském právu, jejíž první verze byla zveřejněna v roce 2016, je harmonizace právních předpisů o jednotném digitálním trhu.

Nevýhody nahrávacích filtrů

Článek 13 směrnice upravuje velké internetové platformy a mění stávající režim odpovědnosti. Odpovědnost za obsah porušující autorská práva spočívala dosud na osobě nebo subjektu, který je nahrál, pokud platforma nebyla informována o porušení autorských práv ani si toho nebyla vědoma. Podle článku 13 směrnice o autorských právech je tato odpovědnost přesunuta na internetovou platformu, na které obsah hostuje (kupříkladu YouTube nebo Facebook).

Pokud bude zjištěno, že má internetová společnost na svém webu obsah porušující autorská práva, mohla by čelit přísným pokutám od EU. Aby se tomu zabránilo, platformy budou muset implementovat „filtry pro nahrávání“ - automatizované roboty, které prohledají každý nahraný obsah, který by mohl porušovat autorská práva, a zablokují veškerý označený obsah.

Co je tedy na nahrávacích filtrech špatně? Pandy vám to mohou vysvětlit.

Je pravda, že směrnice o autorském právu obsahuje několik vylepšení a harmonizace je důležitým krokem. Nemůžeme však přehlížet jasné nebezpečí článku 13, které nastavuje nepřiměřené omezení pro online svobodu projevu a svobodu internetu. Článek 13 vytváří situaci, kdy by mohli být vyloučeny začínající a ostatní malé podniky, které si zpravidla nemohou dovolit zavádět nákladné uploadovací filtry nebo najímat nespočet pracovníků, kteří by museli kontrolovat každý upload.

Malá prosba

Loni v červenci se zdálo, že jsme blízko řešení nové právní úpravy o autorských právech tak, abychom neobětovali volný a otevřený internet. Akademici, tvůrci, organizace v oblasti lidských práv a digitálních práv a zvláštní zpravodaj OSN se vyslovili proti článku 13. Více než 5,1 milionu lidí podepsalo petici proti němu a desítky tisíc lidí proti článku 13 protestovalo.

Nežádali jsme mnoho - jen odstranění článku 13.

Nestalo se tak. O 5 hlasů. V době před hlasováním byli ti, kteří protestovali proti článku 13, zastrašováni a zamítnuti jako agenti velkých internetových gigantů. Doufáme, že tomu nikdo nevěří, protože nic nemůže být dál od pravdy.

Téměř v každém případě, s téměř každým zákonem, existují různé hodnoty, které je třeba zvážit a chránit. Tentokrát vyhrály nahrávací společnosti a filmová studia a prohráli občané EU a méně známí umělci, videohráči a vývojáři softwaru.

Liberties se domnívá, že článek 13 porušuje základní práva stanovená v Listině EU. Pokud implementují členské státy novou směrnici, je vysoce pravděpodobné, že se obhájci lidských práv budou obrátí na Evropský soudní dvůr, aby zjistili, jak hodnotí spor základních práv versus autorských práv. Liberties pomůže s lidskoprávní argumentací.

digitální práva , Článek 13 , cenzura , internetová svoboda , svoboda projevu , autorská práva