Tech & Rights

S blížícím se ukončením jednání o autorských právech v EU vydávají lidskoprávní skupiny vydávají čerstvou výzvu

Rozhodovací orgány EU by měly zajistit, aby byla nová autorskoprávní úprava v souladu s lidskými právy a obsahovala konkrétní záruky ochrany svobody projevu.

by LibertiesEU

Lidskoprávní organizace a organizace zabývající se digitálními právy zaslaly evropským rozhodovacím orgánům otevřený dopis, v němž je žádají, aby do navrhované Směrnice o autorském právu na digitálním jednotném trhu přidaly záruky ochrany lidských práv v průběhu celého procesu vyjednávání. Proces jednání mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Evropskou radou skončí brzy poté, co zástupci vypracují kompromisní řešení.

Nezbytné záruky

Lidskoprávní organizace a organizace zabývající se digitálními právami kritizují již od prvníhozveřejnění návrhu Směrnice článek 13. Naší hlavní obavou bylo omezení svobody vyjadřování a ochrany údajů zavedením povinného filtrování (tj. cenzury) pro internetové platformy.

Přestože v posledních měsících došlo k určitému pozitivnímu vývoji, nově navržená verze článku 13 stále není v souladu s našimi základními lidskými právy. Jsou nutné určité záruky, aby se zabránilo nadměrným a zbytečným omezením základních práv občanů.

Požadujeme od tvůrců rozhodnutí EU, aby zajistili, že nové nařízení o autorských právech bude v souladu s Listinou základních práv, základním dokumentem EU, který stanoví základní lidská práva evropských občanů. Uvedli jsme dvě nezbytné lidskoprávní záruky.

1) Transparentnost

Online platformy, jako jsou Google, Facebook a YouTube, ovládají spoustu informací dostupných na internetu a jsou oprávněny hodnotit a odebírat obsah podle svého uvážení. Tyto platformy slouží "internetu", jak jej známe nyní. Podle navrhované směrnice by internetové platformy mohly rozhodovat o svobodě projevu bez transparentnosti a odpovědnosti.

V případech, kdy zablokují nebo odfiltrují obsah, je důležité, aby řádně odůvodnily své rozhodnutí; rozhodnutí, která by měla podléhat řádným mechanismům nápravy, aby se zajistila svoboda projevu a svoboda informací. Vedle alternativního řešení sporů by EU mohla bezplatně poskytovat právní mechanismy v celé EU k řešení sporů mezi uživateli, držiteli autorských práv a internetovými platformami.

2) Vyhnout se automatizovanému filtrování a blokování obsahu

Vyzýváme činitele, kteří rozhodují o EU, aby se vyhnuli zavedení povinného závazku sledování. Automatizovaný filtrovací software je notoricky nepřesný a je pravděpodobné, že zachytí i legální materiály, které neporušují autorská práva a které jsou nezbytné pro společenskou a politickou diskusi, jako je parodie nebo citace. Konečně, obecná povinnost sledovat vše, co uživatel nahraje na internet, pravděpodobně způsobí mrazivý účinek na svobodu slova, protože uživatelé budou pravděpodobněji cenzurovat každý obsah, kterým by mohli riskovat spuštění (nepřesného) filtrovacího softwaru.

3) Sankce

Článek 13 změní režim odpovědnosti. Výsledkem toho bude to, že platformy budou sankcionovány, pokud ponechají online obsah chráněný autorským právem prostřednictvím svého systému bez licenční smlouvy. Navrhované řešení by vytvořilo pobídku pro platformy, které by byly příliš opatrné, a mazaly by vše, co by představovalo i to nejmenší riziko právní odpovědnosti společnosti.

Na druhou stranu je důležité zajistit, aby existovaly právní důsledky, které odradí platformy před odstraněním obsahu, který neporušuje autorská práva. Požadujeme, aby platformy byly zodpovědné za smazání zákonného, uživatelsky generovaného obsahu. Mělo by to změnit postoj internetových gigantů a také účinněji chránit obsah uživatelů.

Originál otevřeného dopisu naleznete zde.

Dopis byl podepsán těmito organizacemi:

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Association for Progressive Communications

ANSOL - Associação Nacional para o Software Livre

APADOR-CH Romania

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy and Technology (CDT)

Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

COMMUNIA

Electronic Frontier Foundation

Frënn vun der Ënn

Miklos Haraszti, former OSCE Representative on Freedom of the Media

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

Kennisland

Platform for the Defence of Freedom of Information

Rights International Spain (RIS)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Spanish Internet Users Asociation

The Human Rights League – Belgium

XNet

svoboda projevu , cenzura , EU , autorská práva , copyright