Tech & Rights

Hlasování o autorských právech je velký krok zpět pro lidská práva

Směrnice o autorských právech přijatá Evropským parlamentem je velkým krokem zpět pro lidská práva a svobodu internetu v Evropě.

by Eva Simon

Hlasování z 12. září je zklamáním zvláště s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu z července, kdy hlasoval pro lidská práva a ponechal otevřenou příležitost změnit právní předpisy EU o autorských právech tak, aby správně vyvážily svobodu projevu, svobodu informací, soukromí a práva držitelů autorských práv.

Kdo má na starosti vymáhání autorských práv?

Přijatá verze článku 13 je založena na bludech. Zdá se, že byla napsána jen s malým ohledem na to, jak fungují internetové společnosti a jaké důsledky bude mít tento předpis pro uživatele internetu. Axel Voss, autor přijaté verze, se chtěl ujistit, že techničtí giganti, jako jsou Facebook a Google, budou platit přiměřené poplatky za používání materiálů chráněných autorskými právy.

Záměr je pochopitelný, ale verze, kterou Voss vytvořil, povede k situacím, kdy budou tito giganti nejen profitovat z práce ostatních, ale také budou kontrolovat co vidíme a sdílíme online.

To v zásadě ukládá odpovědnost za porušování autorských práv do rukou technologických společností. Jenže předání žezla těmto společnostem podstatně omezí naší svobodu projevu a schopnost správně diskutovat o citlivých politických otázkách, jako je kojení nebo domácí porody, s cílem učinit informované rozhodnutí.

Jak přesně? Podle směrnice Evropského parlamentu budou tyto společnosti nuceny odstranit všechna videa, která mohou obsahovat prvky chráněné autorskými právy, a to i v případě, že videa nebo jiný obsah dokumentují veřejné události nebo osoby.

Liberties a naši příznivci jasně vyjádřili své obavy poslancům: naši čtenáři poslali více než 4000 dopisů v posledních dvou týdnech a celkem 47 000 od jara. Většina poslanců však ignorovala naše obavy a přitom ignorovala práva všech Evropanů.

Další krok

Dalším krokem jsou jednání mezi Parlamentem, Radou a Komisí. Tato jednání jsou neformální a budou uzavřena, když všechny strany dosáhnou shody. Verze, kterou Parlament přijal ve středu, bude pro tato jednání východiskem.

Liberties bude nadále prosazovat lepší zákon o autorských právech v EU, který bude respektovat zájmy všech osob a bude zahrnovat základní záruky lidských práv. Závěrečné hlasování o dohodě mezi Radou a Parlamentem se očekává v lednu roku 2019.

Není to tak, že by poslancům Evropského parlamentu nezáleželo na lidských právech. I 12. září vyjádřili poslanci své obavy ohledně porušování demokracie a hodnot EU v Maďarsku a zahájili postup, který by mohl vést k sankcím vůči vládě.

Současně však poslanci EP v Maďarsku zaujali stanovisko proti porušování práv a právního státu, ale zmeškali šanci zajistit ochranu základních práv pro všechny občany EU.

Liberties bude nadále vyvíjet tlak na tvůrce politik EU, aby v nadcházejících jednáních neztratil tuto šanci znovu.

kampaň , Evropský parlament , svoboda projevu , cenzura , internet , autorská práva , copyright