Česká ombudsmanka bojuje proti omezování svobody pohybu

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová žádá Ústavní soud o zrušení částí vyhlášek několika českých měst, které lidem zakazují sedět venku na zídkách či schodech. Podle ombudsmanky porušují svobodu pohybu a jsou protiústavní. Verdikt Ústavního soudu by podle ombudsmanky sloužil jako precedent, který by města respektovala a příslušné vyhlášky zrušila. Cílem vyhlášek má být předcházení "narušování veřejného pořádku ve městě, ochrana veřejné zeleně a zvýšení estetické hodnoty vzhledu města". V praxi to znamená, že kdokoli, kdo si sedne se zmrzlinou na obrubník či na zábradlí, se dopouští přestupku.