Janov G8: Soud nařídil kompenzaci pro zbitého novináře

Uplynulo patnáct let od dramatických dní Janov G8, a mnoho rozsudků již byly vydáno ohledně brutálních událostí, které nastaly během nájezdu na školu Diaz a v následujících dnech v kasárnách Bolzaneto. Přesto to stále není u konce: 17. listopadu, Itálský ůčetní dvůr nařídil, že 16 policistů zapojeních do zbití britského novináře Marka Covella mu musí zaplatit kompenzaci 110.000 eur. Covell byl tak vážně zbit policií - před školou Diaz, když se snažil dostat do nedalekého zpravodajského centra - že málem zemřel.