Závažné porušování lidských práv Romů v Miškolci, v Maďarsku

V březnu 2014 upozornila Maďarská unie občanských svobod a Úřad právní obrany pro národnostní a etnické menšiny Maďarskému ombudsmanovi, komisaři pro základní práva, na kontrolu lidí, kteří žijí v segregovaných oblastech Miškolce blízko místního policejního oddělení. Zpráva veřejného ochránce práv odhalila závažné porušování základních práv, zejména Romů, kteří žijí v hluboké chudobě. HCLU slíbila přijmout další opatření, pokud orgány v Miškolci nebudou dodržovat doporučení navržená veřejným ochráncem práv.