Sociálně citlivé rozhodnutí litevského ústavního soudu

Litevský Ústavní soud rozhodl, že právní úprava sociálního bydlení, podle které lidé ztratí právo na sociální bydlení, pokud jejich majetek nebo příjmy překročí laťku nastavenou vládou byť jen o nejmenší sumu, je v rozporu Ústavou. Soud zdůraznil, že podle Ústavy má stát povinnost vytvořit systém sociálního zabezpečení, který pomáhá zajistit životní podmínky v souladu s lidskou důstojností, a bere v úvahu potřeby sociálně citlivé skupiny ve společnosti.